Zoekresultaten  1-10 van de 1.429 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Transportverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over 1e resultaten alternatieve denkrichtingen voor zeespiegelstijging op de lange termijn

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer en samhet rapport 'Ruimte voor zeespiegelstijging'. Het rapport gaat over een verkenning van denkrichtingen om Nederland ook op lange termijn veilig en leefbaar te houden bij zeespiegelstijging. Hij bespreekt daarbij de 1e resultaten van de verkenning.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over 1e resultaten alternatieve denkrichtingen voor zeespiegelstijging op de lange termijn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimte voor zeespiegelstijging

  Het rapport gaat over een verkenning van denkrichtingen om Nederland ook op lange termijn veilig en leefbaar te houden bij zeespiegelstijging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over giftige lozingen op het IJsselmeer

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Giftige lozingen op IJsselmeer brengen ons drinkwater in gevaar'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over giftige lozingen op het IJsselmeer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non-paper Deterioration WFD

  Non-paper van Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg voor de Europese onderhandelingen rond het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De non-paper vraagt om verduidelijking van het begrip 'achteruitgang' in de KRW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 non-papers die Nederland heeft ingediend voor de Europese onderhandelingen rond het Commissievoorstel voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. Het gaat om de Non-paper 'deterioration' en de Non-paper 'reporting progress'. Hij geeft bij beide een toelichting.

 • Non-paper Reporting progress' WFD

  Non-paper van Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg voor de Europese onderhandelingen rond het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De non-paper vraagt om voor de rapportage over de voortgang van het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water (KRW) een 2e indicator toe te voegen naast 'one out, all out'. Dit om inzicht te geven in de daadwerkelijke voortgang van het doelbereik van de KRW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland

  Het rapport bevat een verkenning naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding. Het onderzoek vond plaats onder vertegenwoordigers van de 12 provincies, de 5 industrieclusters en 8 koepelorganisaties van industriesectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op