Zoekresultaten  1-10 van de 780 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Staatsrechtverwijder
 • 19637, nr. 3034 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Koekkoek over wet- en regelgeving omtrent asiel- en migratie vooraf ter toetsing voorleggen aan de Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3033 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Bisschop over het verlengen van de termijn van verkrijging van een permanente verblijfsvergunning betrekken bij de fundamentele heroriëntatie op het huidige asielbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3049 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over een niet-gouvernementele organisatie toegang geven tot de HTL

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3038 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Kuzu over het per direct aanwijzen van locaties voor opvang waarbij het uitgangspunt blijft gelden van eerlijke en evenredige verdeling over het land

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3047 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Sylvana Simons over de afgewezen asielaanvragen van Iraanse vluchtelingen opnieuw beoordelen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3027 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van de leden Brekelmans en Peters over op korte termijn de landeninformatie over Algerije actualiseren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3031 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Podt over in alle afspraken die worden gemaakt over beleid ten aanzien van AMVs in Europa de veiligheid en het welzijn van deze kinderen voorop stellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3040 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Van Haga over een asielquotum invoeren waarbij er een maximum wordt gesteld aan het aantal asielzoekers per jaar

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3042 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van de leden Kröger en Piri over voor elke opvanglocatie een speciaal aangewezen contactpersoon kind aanstellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3035 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Eerdmans c.s. over de Kamer uiterlijk in februari een overzicht verstrekken van de wijze waarop Europese asielregelgeving is doorvertaald in Nederlandse asielwetgeving

  Bekijk document gepubliceerd op