Zoekresultaten  1-50 van de 286 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Staatsrechtverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving toekomst en opvang ontheemden in Nederland

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht ‘Ukrainian refugees in the Netherlands face uncertain future: report’ en het bericht 'Tijdelijke karakter opvang Oekraïners blijft knellen'. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan burgemeesters nav Veiligheidsberaad 8 september 2023

  Brief nav het Veiligheidsberaad van 8 september 2023 aan burgemeesters over de bezetting van de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over brief aan burgemeesters nav Veiligheidsberaad 8 september 2023

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over brief aan burgemeesters nav het Veiligheidsberaad 8 september 2023 over de bezetting van de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over artikel Beëindiging opvang derdelander uit Oekraïne mag van de rechtbank

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Beëindiging opvang derdelander uit Oekraïne mag van de rechtbank' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) heeft de vragen gesteld.             

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdeelsleutel vastgesteld door het Veiligheidsberaad

  De 97.000 plekken verdeeld conform verdeelsleutel vastgesteld door het Veiligheidsberaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – verdeelsleutel 7.000 plekken verdeeld conform verdeelsleutel vastgesteld door het Veiligheidsberaa

  Bijlage bij de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters van 1 september 2023. Deze bevatte het verzoek om noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren voor 1 februari 2024. De bijlage bevat de verdeelsleutel voor de 97.000 plekken voor de opvang per gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij afschrift brief over de opvangopgave Oekraine

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluitmoratorium Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit om het besluitmoratorium voor asielzoekers met de Oekraïense nationaliteit te verlengen tot 28 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief opvangopgave ontheemden uit Oekraine begin 2024

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters van 1 september 2023. De brief bevat het verzoek om voor 1 februari 2024, 97.000 noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over de opvangopgave Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters. De brief bevat het verzoek om voor 1 februari 2024, 97.000 noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over besluitmoratorium Oekraine

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 – toelichting ondersteuning door het Rijk bij opvang ontheemden uit Oekraïne

  Bijlage bij de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters van 1 september 2023. Deze bevatte het verzoek om noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren voor 1 februari 2024. De bijlage gaat over ondersteuning door het Rijk bij de opvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan gemeenten over uitspraak RvS over voorlopige voorziening beëindiging RTB derdelanders uit Oekraïne

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het bericht dat hij op 2 september 2023 aan gemeenten  heeft verstuurd. Het bericht gaat over de voorlopige voorziening van de Raad van State (RvS) over de opvang van derdelanders uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij afschrift brief aan gemeenten over uitspraak RvS over voorlopige voorziening beëindiging RTB derdelanders uit Oekraïne

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief aan gemeenten naar aanleiding van uitspraak Raad van State

  Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) licht in deze brief aan gemeenten zijn besluit toe om de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders te bevriezen. Aanleiding voor het besluit is de uitspraak van de Raad van State (RvS) van 1 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen opvang van ontheemden uit Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Richtlijn 'Tijdelijke Bescherming, Temporary Protection Platform, opvang, zorg, mensenhandel en het remigratiebeleid'. De vaste Eerste Kamercommissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad en voor Justitie en Veiligheid (JenV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen opvang van ontheemden uit Oekraine

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Verzamelbrief opvang Oekraine

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdlijn historisch overzicht DG OEK maart 2022 – februari 2023

  Het document bevat een tijdlijn van 7 maart 2022 tot februari 2023 over de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota handelingsperspectief overlast in de gemeentelijke opvang

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Verzamelbrief opvang Oekraine 25 augustus 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitie MenO- risico's en ontwikkelingen betreffende het M&O-beleid

  Het document bevat een tabel bij de M&O beschrijving van BooO. De M&O-beschrijving is een intern document van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het document beschrijft de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • M&O-beschrijving BooO

  De M&O-beschrijving is een intern document van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het document beschrijft de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief opvang Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nederlandse reactie op consultatie EC over bekendheid en werking UCPM

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het antwoord van het kabinet op de consultatie 'Tussentijdse evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM)' van de Europese Commissie (EC). De consultatie gaat over de bekendheid en werking van het UCPM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Union Civil Protection Mechanism (UCPM) Public Consultation Survey

  Het document bevat de Nederlandse reactie op de consultatie 'Tussentijdse evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM)' van de Europese Commissie (EC). De consultatie gaat over de bekendheid en werking van het UCPM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij Nederlandse reactie op consultatie EC over bekendheid en werking UCPM

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 9 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 februari 2022, houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (Stb. 2022, 101)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit? Arabische versie

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in het Arabisch. De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij informatiepakket derdelanders Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' dat hij heeft gedeeld met de gemeenten. Het informatiepakket informeert de gemeenten over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming van derdelanders onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het gaat om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opvang vanuit COA

  Het document beschrijft de opvangprocedure bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor derdelanders die de asielprocedure in Nederland willen doorlopen. Dat zijn  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer  onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief COA aan gemeenten met statushouders

  Afschrift van de brief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan Nederlandse gemeenten. De brief gaat over de huisvesting en/of opvang van derdelanders met tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne die vanaf 4 september 2023 niet meer in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming in de zin van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vous avez fui l’Ukraine, mais ne détenez pas la nationalité ukrainienne ?

  Franstalige flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelswijze vertrek derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne

  Het document beschrijft het stappenplan voor gemeenten bij beëindiging van de opvang van derdelanders. Dat zijn personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Verblijfsrechtelijke mogelijkheden en juridische gevolgen

  Nota bij het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' dat staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft gestuurd aan de gemeenten. De nota informeert gemeenten over de rechten van derdelanders met tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne die vanaf 4 september 2023 niet meer in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming in de zin van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fled from Ukraine but don’t have Ukrainian nationality?

  Engelstalige flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelswijze beëindiging opvang en weigering vertrek opvang indien de derdelander niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt

  Het document beschrijft het stappenplan voor gemeenten bij beëindiging van de opvang van derdelanders die weigeren uit Nederland te vertrekken. Het gaat om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraine

  Het document geeft informatie aan gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het gaat over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Hierbij gaat het om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij informatiepakket derdelanders Oekraine

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beëindiging tijdelijke bescherming derdelanders

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Nederlandse gemeenten het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne'. Hij informeert de gemeenten daarbij over de uitwerking van het plan van aanpak voor de beëindiging van de tijdelijke bescherming van personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders). Het gaat om derdelanders die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit?

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen

  Het document bevat een voorbeeld van de brief van gemeenten aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Dat zijn personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Er zijn ook vertalingen van deze brief in het Nederlands, Engels, Oekraïens, Russisch en Arabisch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Information for host households of refugees from the Ukraine

  Engelstalig document voor gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het document geeft informatie over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Hierbij gaat het om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Questions & answers derdelanders Oekraïne

  Het document geeft antwoorden op vragen over de beëindiging van de tijdelijke bescherming voor derdelanders. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofddocument informatiepakket derdelanders uit Oekraïne

  Hoofddocument van het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' dat staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft gestuurd aan de gemeenten. Het informatiepakket informeert de gemeenten over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het gaat om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Terugkeer vluchtelingen uit Oekraïne

  Infographic van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De infographic geeft een overzicht aan gemeenten en andere organisaties die ondersteuning even aan vluchtelingen die terug willen naar Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit? Russische versie

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in het Russisch. De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Klachtenprocedure met formulier voor ontheemden (Порядок подання скарг переміщеними особами)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op