Zoekresultaten  1-10 van de 242 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ethiekverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Kamerbrief met reactie kabinet op initiatiefnota over toegang abortuszorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie namens het kabinet op de initiatiefnota '‘Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen'. Deze initiatiefnota was ingediend door het Tweede Kamerlid Ellemeet (GL). De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS had de minister om een reactie gevraagd.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op initiatiefnota over toegang abortuszorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Tolken in de zorg

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de (voorgenomen) stappen op het beschikbaarheidsvraagstuk en het informatievraagstuk. En over de huidige bekostiging van tolken binnen de verschillende stelselwetten. En de mogelijkheid van een centrale oplossing.

 • Kamerbrief over Stand van zaken contractering 2024

  Minister Kuipers (VWS) geeft de Tweede Kamer inzicht in de huidige stand van zaken over de zorgcontractering voor 2024.

 • Aanbiedingsbrief bij Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2022

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de uitvoering door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van haar wettelijke taken over het verantwoordingsjaar 2022. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

 • Toezichtrapport NZa over de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2022

  Dit rapport gaat over het verantwoordingsjaar 2022. En de ontwikkelingen bij het CAK tot 1 augustus 2023 zijn betrokken in het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Tolken in de zorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over zorgcoördinatie in relatie tot de meldkamerfunctie

  Minister Kuipers (VWS) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over de experimenteerruimte die moet worden gecreëerd om te onderzoeken hoe de toekomstige aansluiting tussen meldkamer en zorgcoördinatie vorm moet krijgen.

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van zaken contractering 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op