Zoekresultaten  1-10 van de 61 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ethiekverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief over schuldenbewind

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kame  over de stand van zaken van de uitwerking van het voornemen in het coalitieakkoord om strengere eisen te stellen aan beschermingsbewindvoerders. Hij doet dit naar aanleiding van de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen naar aanleiding van bericht dat kantonrechter Langhenkel ontslaatals bewindvoerder

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'. Het Tweede Kamerlid  Kat (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over beheer en leefgeldrekening bewindvoerders

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan Heijkant Advocaten. De brief ging over de rekening voor beheer en leefgeld voor bewindvoerders. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had om toezending van zijn brief verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief beheer en leefgeldrekening bewindvoerders

  Afschift van de brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan Heijkant Advocaten. De minister reageert op de brief van Heijkant Advocaten over problemen die bewindvoerders ervaren met het openen van een rekening voor beheer en leefgeld voor cliënten die in een frauderegister zijn opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

  De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022. De wijzigingen gaan over auteursrecht, curatele, huwelijksdwang en jeugdstrafrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het artikel over bewindvoerder die steelt van cliënten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het artikel 'Bewindvoerder steelt 160.000 euro van cliënten’. Hij doet dat mede namens de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Jaarverslag 2020 Beoordelingscommissie LZA/LP

  Minister Kuipers (VWS) biedt, mede namens de minster van Justitie en Veiligheid, de Tweede Kamer het Jaarverslag 2020 Beoordelingscommissie LZA/LP aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en uitvoeringstoets Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging over het wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022. De wijzigingen gaan over auteursrecht, curatele, huwelijksdwang en jeugdstrafrecht. Daarnaast stuurt zij een uitvoeringstoets van de Douane en de Belastingdienst bij het wetsvoorstel en een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota nota van wijziging Verzamelwet JenV 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over falende bewindvoerders

  Minister Dekker beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van een Facebookbericht  over falende bewindvoerders en schuldhulpverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op