Zoekresultaten  1-10 van de 1.836 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Cultureel erfgoedverwijder
 • Kamerbrief over subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie rapport over duurzame digitale toegankelijkheid rijkscollectie

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Duurzame digitale toegankelijkheid rijkscollectie – Een verkenning' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport gaat over het beheer van digitale objecten en collectiegerelateerdeinformatie door museale beheerders. Hij geeft zijn beleidsreactie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Bestuursafspraak Friese taal en cultuur

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur. De vragen zijn in een Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1296775 Van Malsenstraat 1, 5051CA Goirle 516986-Kerk Maria Boodschap.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1301627 .

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling wijziging Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013

  Regeling houdende de verlenging van de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013 per 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over backpay regeling voor weduwen en collectieve erkenning Indische gemeenschap in Nederland

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn reactie op het verzoek over de afhandeling van de motie Van Gerven. Het verzoek ging over een backpay regeling voor weduwen en de collectieve erkenning Indische gemeenschap in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over backpay regeling voor weduwen en collectieve erkenning Indische gemeenschap in Nederland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief wijziging Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpregeling houdende wijziging van de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op