Zoekresultaten  1-10 van de 40 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Belastingverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Bij de regeling van werkzaamheden op 20 december 2022 zijn de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders

  Minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de gesprekken met buurlanden en binnen de Europese Unie over de gevolgen van thuiswerken voor de socialezekerheids- en fiscale posities van grensarbeiders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft antwoord op vragen over de 'Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19' uit de Grenseffectenrapportage 2021. Het Tweede Kamerlid Strolenberg (VVD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over burgergegevens bij het Inlichtingenbureau

  Minister Koolmees (SZW)  beantwoordt vragen over burgergegevens bij het Inlichtingenbureau. De vragen zijn gesteld door het lid Ceder (ChristenUnie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op bericht over doorlichting burgers in jacht op uitkeringsfraude

  Minister Koolmees (SZW) reageert op het bericht: 'Staat licht in jacht op fraude op uitkeringsfraude burgers volledig door tot verbazing van privacy experts'. Ook beantwoordt hij vragen van de leden Ceder (CU) en Van Kent (SP) naar aanleiding van het artikel.  Verder gaat hij in op de essentiële thema’s die in het artikel worden geraakt, te weten de gegevensuitwisseling die nodig is voor de Participatiewet, de rol en positie van de Stichting Inlichtingenbureau, en de onderzoeksbevoegdheid van gemeenten volgens de Participatiewet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over 2e incidentele suppletoire begroting SZW 2021

  Minister Koolmees beantwoordt schriftelijke vragen over de 2e incidentele suppletoire begroting (ISB) 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over 2e incidentele suppletoire begroting SZW 2021

  Aanbiedingsbrief van minister Koolmees bij schriftelijke vragen over de 2e incidentele suppletoire begroting (ISB) 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over te snel aanmerken bijstandsgerechtigden als fraudeur

  Staatssecretaris Van 't Woud beantwoordt Kamervragen over het veel te snel aanmerken van bijstandsgerechtigden als fraudeur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over aanpak hardheid Participatiewet en mogelijkheden tot maatwerk

  Staatssecretaris Van 't Woud beantwoordt Kamervragen over zorgen over de hardheid in de Participatiewet en de mogelijkheden tot maatwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op