Zoekresultaten  1-10 van de 10.380 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Belastingverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
 • Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die hij op korte termijn wil nemen voor de  instroom (preventie), doorstroom en uitstroom (recidivevermindering) van het verblijf in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Aanleiding was het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jeugdcriminaliteit 'Werken aan een effectievere detentie van jeugdigen' van 11 oktober 2022. Hij verwacht dat hij het onderzoek en zijn beleidsreactie daarop in februari 2023 naar de Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gesprek met medewerkers Reclassering Nederland

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het gesprek met de algemeen directeur van Reclassering Nederland (RN). Aanleiding voor het gesprek was een amendement van Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) over de verharding en de complexere vormen van criminaliteit. Onderwerpen waren onder meer de lopende Cao-onderhandelingen, toegenomen kosten en hoger ziekteverzuim. Daarnaast kwam de werkdruk bij de reclassering aan bod. Ook ging het gesprek over de impact (invloed) van de veranderende reclasseringspopulatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over gesprek met medewerkers Reclassering Nederland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Contacten met Uber (Financiën)

  Overzicht van contacten van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren van het ministerie van Financiën met Uber.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Mogelijke ontmoetingen (Financiën)

  Overzicht van ontmoetingen tussen ministers, staatssecretarissen en topambtenaren van het ministerie van Financiën met mevrouw Kroes en waarbij mogelijk gesproken is over Uber.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over motie grondwetswijziging belastingvrijstelling Koninklijk Huis

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4 - Documenten AZ

  Inventarisatie van documenten waarin zowel Uber als Kroes worden genoemd binnen het ministerie van Algemene Zaken (AZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5 - Documenten EZK

  Gedocumenteerde communicatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met of over Uber.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de antwoorden op vragen over het onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op