Zoekresultaten  1-10 van de 1.238 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over Meerjarenplan 2023-2027 ILT

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over het Meerjarenplan 2023-2027 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De vaste commissie voor IenW heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over handjeklap tussen IenW en fabrikant emissiearme stalvloer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het handjeklap dat zou hebben plaatsgevonden tussen IenW en de fabrikant van een emissiearme stalvloer, om de stalvloer als schoner te beoordelen. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota doorsturen afschrift houtstook brief aan gemeenten naar TK

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen Lucht Akkoord tijdens Commissiedebat Leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft uitvoering aan 2 toezeggingen uit het Commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022. Zij stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de Brief aan gemeenten over beperken overlast door houtstookvan oktober 2022. Daarnaast gaat zij in op haar toezegging om de BES-gemeenten enthousiast te maken voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief aan gemeenten Schone Lucht

  Afschrift van de brief van Staatssecretaris Heijnen (IenW) aan gemeenten van oktober 2022. De brief gaat over het beperken van d eoverlast door houtstook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de besteding van het budget waarbij eenmalig €5 miljoen wordt uitgetrokken voor het versterken van de kennis- en innovatiestructuur op het gebied van nucleaire technologie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bbeslisnota Kamerbrief rapport RIVM stofdepositie november 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Depositieonderzoek IJmond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het 'Depositie-onderzoek IJmond voorjaar 2022' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek is een herhaling van onderzoek uit 2020 naar de depositie (neergedaald stof) van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en metalen in de IJmond-regio. Het rapport stuurt zijs mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over Meerjarenplan 2023-2027 ILT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota beantwoording kamervragen asfaltcentrale Deventer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op