Zoekresultaten  1-10 van de 6.018 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratieverwijder
 • Kamerbrief financiering aanpak discriminatie

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de financiering van de aanpak van discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme. Dit naar aanleiding van 2 moties over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrie over Schengentoetreding van Roemenië Bulgarije en Kroatië

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt over de toetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië tot Schengen. De Kamerbrief vervangt het reguliere BNC-fiche.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op rapport discriminerende effecten werkwijzen Belastingdienst/Toeslagen

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) reageert op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan medeoverheden over aangepaste capaciteitsbesluit COA en transitieplan CNO

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief van 29 november 2022 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief gaat over het aangepaste capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies. Ook stuurt hij de 'Opgaven opvang en huisvesting' van 18 november 2022 en het Transitieplan voor de crisisnoodopvang (CNO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 december 2022

  Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitieplan CNO

  Het transitieplan gaat over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor crisisnoodopvang (CNO) voor asielzoekers van de veiligheidsregio’s naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief medeoverheden bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang

  Afschrift van de brief van 29 november 2022 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief gaat over het aangepaste capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Opgaven opvang en huisvesting versie 18 november 2022

  Bijlage bij de brief van 29 november 2022 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders over de asielopvang. De bijlage geeft een overzicht van de opgaven voor opvang en huisvesting van asielzoekers per provincie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers Asiel en Migratie, september 2022

  Per eind 2021 is de registratie van de vertrek categorieën verbeterd. Hierdoor treedt een trendbreuk op in de categorie indeling van het Keten brede vertrek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen ambtsbericht Ethiopië van november 2022 - Terms of Reference Ethiopië van 5 april 2022

  Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van februari 2021 tot en met begin november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op