Zoekresultaten  1-10 van de 408 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Evaluatie van de uitvoering van de motie Spekman c.s. over uitgeprocedeerde asielzoekers die een aanvraag om medische redenen hebben ingediend

  Kamerbrief met daarin bevindingen van de uitvoering van de motie Spekman c.s. over uitgeprocedeerde asielzoekers die een aanvraag om medische redenen hebben ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

  Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de ‘Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten’

  Brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer over de ‘Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de ‘Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten’

  Brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer over de ‘Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten’

 • Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

 • Kamerbrief voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regios

  Kamerbrief over de voortgang van de nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten op lokaal en regionaal niveau. De ondertekenaars van de nationale verklaring hebben gezamenlijk 8 gebieden benoemd die extra aandacht verdienen, omdat er veel arbeidsmigranten zijn. Dit zijn: stadsregio Rotterdam, stadsgewest Haaglanden, stadsregio Amsterdam, West-Brabant, Limburg, regio Noord-Holland Noord, samenwerkingsverband regio Eindhoven, regio Holland Rijnland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's

  Kamerbrief over de voortgang van de nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten op lokaal en regionaal niveau. De ondertekenaars van de nationale verklaring hebben gezamenlijk 8 gebieden benoemd die extra aandacht verdienen, omdat er veel arbeidsmigranten zijn. Dit zijn: stadsregio Rotterdam, stadsgewest Haaglanden, stadsregio Amsterdam, West-Brabant, Limburg, regio Noord-Holland Noord, samenwerkingsverband regio Eindhoven, regio Holland Rijnland.

 • Kamerbrief over gedwongen uitzettingen minderjarige asielkinderen

  Brief van minister Leers (IenA) aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Slob c.s. De motie verzoekt minderjarige asielkinderen niet gedwongen uit te zetten tijdens de kabinetsformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek over terugkeercijfers vreemdelingen

  Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 8 augustus 2012 een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om informatie per nationaliteit met betrekking tot zelfstandig of gedwongen vertrek van vreemdelingen via de Dienst Terugkeer en Vertrek, evenals vertrek en aankomst in het kader van de Dublin-verordening over de periode 2007 tot en met 2011. Deze informatie is hierbij openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief wijziging Vreemdelingenwet 2000

  Aanbiedingsbrief van minister Leers (IenA) bij de nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Dit in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op