Zoekresultaten  1-20 van de 563 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024

  Op de agenda staan Schengen en grensbewaking, een besluit over de strijd tegen de drugssmokkel, stand van zaken interoperabiliteit, de aanpak van kindermisbruik, de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit en de oorlog in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024 in Brussel. Zij informeren de Kamer daarbij over de inzet richting de nieuwe Europese Commissie, de instemming met het Asiel- en migratiepact en de Schengengrenscode en over de ministeriële bijeenkomst in Calais-format. Ook gaan zij in op de aanpak van vuurwerk.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 20244

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over actuele situatie Ter Apel februari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over actuele situatie Ter Apel februari 2024

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de actuele situatie in de opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel sinds de uitspraak van de rechtbank in Groningen in het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De uitspraak vond plaats op 23 januari 2024. Volgens de uitspraak moest het COA uiterlijk op 21 februari 2024 het aantal personen in de opvanglocatie in Ter Apel terugbrengen tot maximaal 2.000 personen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over inrichting schaderegeling Ter Apel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inrichting schaderegeling Ter Apel

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de tijdelijke regeling voor (gedeeltelijke) schadevergoeding voor inwoners en ondernemers van de gemeente Westerwolde voor de overlast door het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daarnaast wil hij een incidentele bijdrage toekennen voor het treffen van aanvullende preventieve maatregelen.

 • Antwoorden Kamervragen over de dreigende sluiting van het Walaardt Sacre Kamp in Huis ter Heide

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Ollongren (Defensie) geven antwoorden op Kamervragen over de voorgenomen sluiting van het Walaardt Sacré Kamp dat sinds de zomer 2021 fungeert als opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. De Tweede Kamerleden Veldkamp, Kahraman en Van Hijum (allen Nieuw Sociaal Contract) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het herziene Bestuurlijk Afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne 2024. Het gaat om een overeenkomst met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad over de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

 • Kamerbrief over opt out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voordelen en nadelen van de zogeheten opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Hij gaat in op de totstandkoming van de opt-out en de gevolgen voor Denemarken. Daarnaast bespreekt hij de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Veldkamp (Nieuw Sociaal Contract). De motie gaat over een opt-out voor afspraken van de Europese Unie (EU) op het gebied van asiel en migratie.

 • Bestuurlijk Afsprakenkader ontheemden uit Oekraine 2024

  Het afsprakenkader bevat een overeenkomst van staatssecretaris Van der Burg (JenV) met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad. Het gaat om de opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over opt out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraine

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel verlenging van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag verlenging van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het gaat om verlenging van de beslistermijnen in asielzaken en nareiszaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel verlenging van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het gaat om verlenging van de beslistermijnen in asielzaken en nareiszaken. Ook stuurt hij een cijferoverzicht van deImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over 2023.

 • De IND in 2023 januari-augustus

  De infographic bevat cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over asielzaken en nareiszaken van januari tot augustus 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers IND oktober 2023

  Het overzicht bevat cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over asielzaken en nareiszaken van oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Justitie en Veiligheid (JenV) beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025. Zij gaan daarbij in op de 4 speerpunten van de agenda. Dit zijn georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, grensbewaking en migratie, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Zij sturen de 'Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2022' van de Raad voor de rechtshandhaving mee met de Kamerbrief.

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op