Zoekresultaten  1-10 van de 583 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief met rapportage onregelmatigheden Wbvk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met rapportage onregelmatigheden Wbvk

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een brief met de 2e conceptrapportage van de onregelmatigheden die door toepassing van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk) zijn ontdekt.

 • Voorstel pilot projectoptimalisatie

  Bijlage bij de Kamerbrief met reactie op informatieverzoek over overlast asielzoekers. De bijlage bevat een voorstel voor een pilot voor een integrale benadering voor overlastgevende asielzoekers.

 • Evaluatie pilot procesoptimalisatie

  Bijlage bij de Kamerbrief met reactie op informatieverzoek over overlast asielzoekers. De bijlage bevat een evaluatierapport van de pilot voor een integrale benadering voor overlastgevende asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesplaat Versterken van de samenwerking tussen de asiel- en strafrechtketen

  Bijlage bij de Kamerbrief met reactie op informatieverzoek over overlast asielzoekers. De bijlage doet onderzoek naar het vormen van een 'procesplat om overzicht te geven van de onderlinge samenhang tussen de strafrechtketen en asielketen. Het doel is om inzicht te krijgen in de rollen van de betrokken ketenpartners wanneer asielzoekers met de strafrechtketen te maken krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst India

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de herbeoordeling van India als veilig land van herkomst. Hij stuurt de toelichting mee met de Kamerbrief.

 • FW: document Brief TK - Antwoorden Kamervragen over criminele asielzoekers uit veilige landen

  Bijlage bij de Kamerbrief met reactie op informatieverzoek over overlast asielzoekers. De bijlage bevat correspondentie naar aanleiding van de Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over criminele asielzoekers uit veilige landen van 16 februari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel opdracht opgesteld door Coiirdinator Nationale Aanpak Overlast, augustus 2022

  Bijlage bij de Kamerbrief met reactie op informatieverzoek over overlast asielzoekers. De bijlage bespreekt de opzet en uitvoering van de aanpak voor het tegengaan en bestrijden van overlast en strafbare feiten door een groep asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over omstreden asielaanpak schaduwteam

  Minister Yesilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hoe een schaduwteam van Yesilgöz een omstreden asielaanpak doorvoerde'. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdracht/aanbesteding actie Coordinator Nationale Aanpak Overlast Ter Apel straatcoaches

  Bijlage bij de Kamerbrief met reactie op informatieverzoek over overlast asielzoekers. De bijlage bevat correspondentie per e-mail over de aanbesteding voor de Coordinator Nationale Aanpak Overlast Ter Apel .

  Bekijk document gepubliceerd op