Zoekresultaten  1-10 van de 3.079 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) bieden de antwoorden op vragen aan over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de infrastructuur van RWS en ProRail en Prognoserapport Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de rapportages 'Staat van de Infrastructuur' over het jaar 2021 van ProRail en Rijkswaterstaat (RWS). Zij bespreken beide rapporten in de Kamerbrief. Ook sturen zij het prognoserapport 'Vervanging en Renovatie 2022' en enkele kaarten over toekomstige grootschalige werkzaamheden. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief NS over voortgang integrale aanpak personeelstekort

  Afschrift van de brief van NS aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de voortgang van de 'integrale aanpak personeelstekort' bij NS en de resultaten van de ingezette maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Infra 2021 ProRail

  Rapport van ProRail. Het is de 2e jaarlijkse rapportage over de staat van de spoorinfrastructuur in Nederland. Het rapport toont de technische staat van de spoorinfrastructuur op basis van gegevens over het jaar 2021. Daarnaast gaat het in op toekomstige ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief stand van zaken integrale aanpak personeelstekort NS en update ICNG

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief NS over stand van zaken introductie ICNG

  Afschrift van de brief van NS aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de introductie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) op het traject Amsterdam-Breda over de hogesnelheidslijn (HSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Staat van de infra RWS en ProRail + Prognoserapport VenR 2022 RWS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken integrale aanpak personeelstekort NS en introductie ICNG

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de integrale aanpak personeelstekort NS. Daarnaast informeert zij de Kamer over de stand van zaken van de introductie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) op het traject Amsterdam-Breda over de hogesnelheidslijn (HSL).  2 brieven van NS over deze onderwerpen stuurt zij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over maatregelen tegen hoge uitval treinvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over maatregelen tegen de hoge uitval in het treinvervoer na berichtgeving in de media. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op