Zoekresultaten  1-50 van de 192 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbaar vervoerverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Beslisnota bij Kamervragen over relatie Caribisch deel Koninkrijk met EU

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over relatie Caribisch deel Koninkrijk met EU

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de Europese Unie.

 • Voortgang onderhandelingen Europese Kiesakte

  Dit document beschrijft de voortgang van de onderhandelingen over het initiatiefvoorstel voor de Europese Kiesakte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen BZK

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen BZK

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportage over lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de periode juli-september 2023.

 • Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen BZK

  Rapportage over lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de periode juli-september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op terrein BZK

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportages van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van BZK over de periode van april tot en met juni 2023. De minister stuurt ook de voortgangsrapportage van de onderhandelingen van de Europese Kiesakte met deze brief naar de Kamer.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op terrein BZK

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang onderhandelingen initiatiefvoorstel inzake EU-Kiesakte

  Voortgang van de onderhandelingen over de Europese Kiesakte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EU-wetgevingsonderhandelingen BZK kwartaalrapportage april – juni 2023

  Overzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de periode van april tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van EU-beleid en globale trends op de Nederlandse ruimtelijke ordening

  Dit document is alleen in het Engels beschikbaar. Hoewel ruimtelijke ordening geen jurisdictie van de Europese Commissie (EC) is, komt er wel veel wet- en regelgeving van de EC met een ruimtelijke impact op ons af. Om de effecten hiervan beter in kaart te krijgen, is er een onderzoek uitgevoerd voor de directie Ruimtelijk Beleid. Hier is gekeken naar de potentiële ruimtelijke impact van EU-beleid in en een aantal mondiale trends.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag van de formele JBZ Raad juni 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer het verslag van de bijeenkomst van de formele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Darbij besprejken zij de discussie over de Raadsposities voor de Asielprocedureverordening en de Asiel- en migratiemanagementverordening.Deze vond op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg. Ook geven zij antwoorden op resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over deze bijeenkomst. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Fiche: Verordening Interoperabel Europa

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Fiche: Verordening Interoperabel Europa

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over de Fiche: Verordening Interoperabel Europa. De leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie raadplegingen voorstellen Europese Commissie pakket verdediging democratie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie raadplegingen voorstellen Europese Commissie pakket verdediging democratie

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer dat het kabinet niet zal reageren op de raadplegingen over de voorstellen van de Europese Commissie uit het pakket ter verdediging van de democratie. Het kabinet wacht het definitieve Commissievoorstel met belangstelling af.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode januari tot en met maart 2023 op het gebied van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen

  De rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode januari tot en met maart 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verdrag Raad van Europa over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verdrag Raad van Europa over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van het comité voor Artificiële intelligentie (CAI) van de Raad van Europa, het proces, de inzet en de verhouding met het EU-traject over de AI-verordening. De staatssecretaris stuurt de 'nulversie' van het verdrag mee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Revised zero draft (framework) convention on Artificial Intelligence Human Rights, Democracy and the Rule of Law

  De nulversie van het Raad van Europa verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over moorden in Nederland en de Iraanse Revolutionaire Garde

  Minister Hoekstra (BZ) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geven antwoorden op vragen over moorden in Nederland en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Tweede Kamerleden Ellian en Brekelmans (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding Geannoteerde agenda JBZ-Raad 9-10 maart 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Europese richtlijnen over energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de omzetting van Europese richtlijnen over energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Europese richtlijnen over energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het vervolg van de bestuurlijke werkgroep over grensoverschrijdende samenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verslag formele Telecomraad 6 december 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verslag formele Telecomraad 6 december 2022

  Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer het verslag van de formele Telecomraad van 6 december 2022. Tevens sturen zij de 'Call for release of BCRD revision' mee. Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Call for release of BCRD revision

  Call for release of BCRD revision: Refusal of merge with fair share debate.  Brief van Oostenrijk, Estland, Finland, Duitsland, Ierland en Nederland aan de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over EU-voorstel voor een dataverordening

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het EU-voorstel voor een dataverordening. De leden van de Eerste Kamerfracties GroenLinks, SP en PvdA gezamenlijk en de PVV hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief EU-rechtelijke kaders sociale huisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de Europeesrechtelijke kaders die van toepassing zijn op Nederlandse woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief EU-rechtelijke kaders sociale huisvesting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten onderzoek verplichte registratie in BRP bij kortdurend verblijf

  Resultaten van de uitkomsten van het onderzoek naar de vraag of het Europese recht (EU-recht) mogelijkheden biedt voor verplichte registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) van personen die kortdurend in Nederland verblijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief over uitkomsten onderzoek verplichte registratie in BRP bij kortdurend verblijf

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten onderzoek verplichte registratie in BRP bij kortdurend verblijf

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de vraag of het Europese recht (EU-recht) mogelijkheden biedt voor verplichte registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) van personen die kortdurend in Nederland verblijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op Rechtsstaatsrapport 2022 Europese Commissie

  Minister Hoekstra (BZ), minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Bruins Slot (BZK), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) reageren op het Rechtsstaatsrapport 2022 van de Europese Commissie en de aanbevelingen die de Commissie aan Nederland doet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over EU-voorstel 'Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening)'

  Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeren de Tweede Kamer over het EU-voorstel 'Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening)'.  De vragen zijn gesteld door de leden van de Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD gezamenlijk en de leden van de Kamerfracties van de PVV en ChristenUnie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verslag formele Telecomraad 3 juni 2022

  Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) doen de Tweede Kamer verslag van de formele Telecomraad van 3 juni 2022. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht EU digitale dossiers

  Overzicht van de dossiers op het gebied van digitalisering die besproken worden in de Telecomraad en de Raad voor Concurrentievermogen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord Kamervragen over gelekaartprocedure Europese Kiesakte

  Minister Bruins Slot ( BZK) geeft antwoord op vragen over de gelekaartprocedure van de Europese Kiesakte. De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Sjoerdsma (beiden D66) en Dassen (Volt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Europese Kiesakte

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt over het initiatiefvoorstel van het Europees Parlement over de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (Europese Kiesakte). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over politieke akkoorden over hervormingen EU-kiesrecht en financiering EU politieke partijen

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de besluitvorming op de dossiers wijziging van de Europese Kiesakte (invoering van transnationale kieslijsten) en de financiering van Europese politieke partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over mogelijke transnationale kieslijsten in de EU

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over mogelijke transnationale kieslijsten in de EU. De Tweede Kamerleden Sneller en Sjoerdsma (beiden D66) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voorstel voor een verordening over Europese digitale identiteit

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel voor een verordening over Europese digitale identiteit. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over ontwikkeling digitale identiteit

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de ontwikkeling van een digitale identiteit. Het Tweede Kamerlid Janssen (FvD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ingebrekestelling implementatie Richtlijn (EU) 2018/844

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het feit dat Nederland op 9 februari 2022 een ingebrekestelling heeft ontvangen over de omzetting in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EED). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief BNC-fiche over Mededeling Europese verklaring digitale rechten

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK - Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt dat het BNC-fiche over de Mededeling tot vaststelling van een Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium later komt dan gebruikelijk. BNC staat voor werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Fiche Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het fiche van de minister van Buitenlandse Zaken van 21 januari 2022 over de herziening van de Richtlijn betreffende energieprestatie van gebouwen. Leden van de fracties van VVD, D66, CDA, SP, ChristenUnie en SGP hebbne de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op