Zoekresultaten  1-10 van de 5.913 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbaar vervoerverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over maatregelen zomerdrukte internationale treinen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het nieuwsbericht 'NS trapt op de rem vanwege drukte in buitenlandse treinen, reizigers woedend'. Het Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Norm nieuw risicomodel overwegen ProRai

  Afschrift van de brief van ProRail aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over  de huidige stand van zaken van NORM (Nederlands Overwegen Risico-Model).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport gaat over de actuele stand van zaken over de opvolging van aanbevelingen van van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) bij spoorwegongevallen, rapportage 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over maatregelen zomerdrukte internationale treinen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van Aanpak Overwegveiligheid

  Rapport van ProRail. Het rapport bevat een plan van aanpak voor de verbetering van de veiligheid van overwegen. Het gaat daarbij zowel om Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) als regulier beveiligde overwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief Spoorveiligheid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied vapoorveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29385, nr. 123 - Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

  Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur; Motie; Motie van het lid Madlener over nu en in de toekomst de betaalbaarheid van automobiliteit garanderen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29385, nr. 128 - Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

  Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur; Motie; Motie van de leden Stoffer en Koerhuis over belangrijke aanlegprojecten zo veel mogelijk doorzetten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29385, nr. 127 - Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

  Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur; Motie; Motie van het lid Van der Graaf over bij gesprekken met de ov-sector het invoeren van betalen naar gebruik en de daarmee gepaard gaande verwachte reizigersgroei meewegen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29385, nr. 122 - Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

  Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur; Motie; Motie van de leden Koerhuis en Van der Graaf over in het MIRT voorstellen doen om de vervangingsopgave in te halen voor spoorwegen

  Bekijk document gepubliceerd op