Zoekresultaten  1-50 van de 94 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbaar vervoerverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Overzicht Rijkscontracten - 20230913-contractenlijst-1-september-2023.pdf

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

 • Rijksaanbestedingskalender - Rijksaanbestedingskalender (csv-bestand voor data-analyse)

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

 • Rijksaanbestedingskalender - aanbestedingskalender-1-september-2023.pdf

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten - Rijkscontracten (csv-versie voor data-analyse)

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 10 maart 2023 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169) en Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (PbEU 2020, L 177)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie-Bromet en Van der Plas over afname Nederlandse biologische producten door Rijksoverheid

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Bromet (GroenLinks) en Van der Plas (BBB). De motie gaat over de afname van Nederlandse biologische producten door de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten - 20221201 - Open Data Lijst Contracten RIR.pdf

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Laboratorium

  De categorie Laboratorium richt zich op de inkoop van aanbestedingen voor materie (artikelen, apparatuur) en diensten voor laboratoria. Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk.  Zo is de categorie Laboratorium bezig met toepassen van social return en Internationale Sociale Voorwaarden (ISV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender - 20221201-aanbestedingskalender.pdf

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender - Rijksaanbestedingskalender (csv-versie voor data-analyse)

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten - Rijkscontracten (csv-versie voor data-analyse)

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijkscontracten - Rijkscontracten (csv-versie voor data-analyse)

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening - Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening toegankelijk.pdf

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening - Bijlage 5: Kernboodschap ‘Inkopen met impact’

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening - Bijlage 1: Update Categorieplan Catering (2018-2021)

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening - strategisch-categorieplan-consumptieve-dienstverlening.pdf

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies verbetering rapportage e-ordering en e-facturatie

  Vanuit het Portfolio Digitalisering rijksinkoop wordt geconstateerd dat het in kaart brengen van de voortgangsinformatie over e-facturatie ieder jaar weer een bewerkelijk en arbeidsintensief traject blijkt, met als resultaat een forse doorlooptijd. Veel tijd zit in het scopen van de definitie, het inventariseren van diverse aanleveringskanalen, het ontdubbelen van cijfers, etc. Doordat dit niet schriftelijk is vastgelegd, komen bovenstaande zaken steeds terug in discussies over wat moet worden opgeleverd. Tevens wordt geconstateerd dat er tussen deze jaarlijkse monitoringsintervallen er geen kort-cyclische sturingsinformatie bestaat. Hierdoor wordt het lastig voor CDI-offices en CPO-office om gedurende het jaar bij te sturen op de voortgang. Hier wil het portfolio digitalisering rijksinkoop verandering in brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender - Aanbestedingskalender Rijk.pdf

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender - Rijksaanbestedingskalender (csv-versie voor data-analyse)

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijkscontracten - Rijkscontracten.pdf

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 21 maart 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan ICT Werkomgeving Rijk

  De Rijksoverheid koopt jaarlijks veel ICT hardware in voor haar medewerkers en voor de kantooromgevingen. Voor deze inkopen is duurzaamheid het uitgangspunt, waarmee we invulling geven aan de inkoopstrategie van het Rijk Inkopen met Impact. Hoe dat er precies uit gaat zien, staat beschreven in het categorieplan ICT werkomgeving Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening - Bijlage 4: Impact van de coronapandemie

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening - Bijlage 3: Categorieplan Warme Drank Automaten

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening - Bijlage 2: Categorieplan Afvalzorg en Grondstoffenmanagement

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Categorieplan Consumptieve Dienstverlening

  Bij de Rijksoverheid worden de bedrijfsrestaurants, vergaderlunches en koffievoorzieningen verzorgd door marktpartijen waar we hoge eisen aan stellen. Dat geldt ook voor afvalzorg en grondstoffenmanagement. Duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, circulariteit en transparante ketens staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Didam-arrest - advies van landsadvocaat

  Advies van de landsadvocaat over het arrest van de Hoge Raad in de zaak Didam. Dit advies is de basis voor de “Factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen” die op 10 januari 2022 is gepubliceerd op  volkshuisvestingnederland.nl en in april 2022 is geactualiseerd.

 • Categorieplan ICT-professionals Rijk - Categorieplan ICT-professionals Rijk

  De Rijksoverheid heeft veel externe ICT-professionals nodig, als tijdelijke vervanging of aanvulling op haar eigen capaciteit. In het categorieplan ICT-professionals is de inkoopstrategie van de Rijksoverheid uitgewerkt die gevolgd wordt om te komen tot afspraken met bedrijven die deze externe i-capaciteit, kennis en kunde kunnen leveren. Ook zijn ambities uitgewerkt om deze samenwerking beter te benutten en maatschappelijke waarde te leveren, conform de rijksbrede strategie Inkopen met Impact.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergroten afname biologische producten binnen het Rijk

  Rapport met onderzoeksuitkomsten over o.a. het inkopen van (duurzaam) voedsel binnen het Rijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk - HRM inkopen met sociale impact

  De Rijksoverheid heeft externe hr-professionals en hr-diensten nodig, als tijdelijke vervanging of aanvulling op haar eigen capaciteit en diensten. Voor deze inkoop is het Rijk de aanjager van diversiteit en inclusie en social return, waarmee de categorie invulling geeft aan de Rijksbrede strategie Inkopen met impact. Hoe dat eruit gaat zien, staat beschreven in het categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk: ‘HRM inkopen met sociale impact’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen concludeert Consumentenbond’

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen, concludeert Consumentenbond’. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief advies Aanbesteding applicatiediensten Logius

  Het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over de Aanbesteding applicatiediensten Logius, in het bijzonder het document Concept Nadere OvereenKomst (NOK)-strategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Playbook publieke software aanbesteden

  Op 17 april 2020 verscheen de beleidsbrief van staatssecretaris Knops over het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware. Hij roept overheden op om de broncode van overheidssoftware actief vrij te geven en hierin een ‘open, tenzij’ principe te hanteren. Het vrijgeven van rechten betekent uiteraard ook dat overheden deze rechten moeten hebben. Daarom is dit onderwerp direct aan het aanbesteden van software gekoppeld. Door middel van vele interviews en bestudering van relevante (juridische) literatuur is dit playbook tot stand gekomen. Het doel is overheden te inspireren om tot vernieuwende manieren van aanbesteden van ICT te komen, die bijdragen aan belangrijke doelen van deze tijd: continuïteit, gezonde marktwerking, samenwerking, innovatie, bedrijvigheid, veiligheid, transparantie en vooral hetgeen waarop al deze doelen rusten: onafhankelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Beveiliging & Bedrijfshulpverlening

  In het Categorieplan Beveiliging en BHV worden de actuele stand van zaken en de te volgen koers voor de komende jaren uiteengezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over overheidscontracten

  Besluit op een verzoek om informatie over overheidscontracten met Florisse De Haagse Arc B.V. in 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Antwoorden op Kamervragen over gevolgen uitspraak Hoge Raad over gelijke kansen bij uitgifte grond

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de gevolgen van de Hoge Raad uitspraak “overheid moet gelijke kansen bieden bij uitgifte grond”. Het Tweede Kamerlid Geurts (CDA) heeft deze vragen gesteld. De uitspraak (arrest) van de Hoge Raad gaat over de situatie dat een gemeente een aan haar toebehorende onroerende zaak verkoopt voor de realisering van een nieuwe ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan ICT-professionals Rijk

  De Rijksoverheid heeft veel externe ICT-professionals nodig, als tijdelijke vervanging of aanvulling op haar eigen capaciteit. In het categorieplan ICT-professionals is de inkoopstrategie van de Rijksoverheid uitgewerkt die gevolgd wordt om te komen tot afspraken met bedrijven die deze externe i-capaciteit, kennis en kunde kunnen leveren. Ook zijn ambities uitgewerkt om deze samenwerking beter te benutten en maatschappelijke waarde te leveren, conform de rijksbrede strategie Inkopen met Impact.

 • Categorieplan ICT-professionals Rijk - Presentatie Categorieplan ICT-professionals

  De Rijksoverheid heeft veel externe ICT-professionals nodig, als tijdelijke vervanging of aanvulling op haar eigen capaciteit. In het categorieplan ICT-professionals is de inkoopstrategie van de Rijksoverheid uitgewerkt die gevolgd wordt om te komen tot afspraken met bedrijven die deze externe i-capaciteit, kennis en kunde kunnen leveren. Ook zijn ambities uitgewerkt om deze samenwerking beter te benutten en maatschappelijke waarde te leveren, conform de rijksbrede strategie Inkopen met Impact.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op AcICT-advies op de NOK-strategie van de Aanbesteding applicatiediensten Logius

  Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de een reactie op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) op de Nadere OvereenKomst (NOK)-strategie van de Aanbesteding applicatiediensten Logius.

  Bekijk document gepubliceerd op