Zoekresultaten  1-10 van de 759 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Kamerbrief over bekrachtiging wetsvoorstel wijziging in het stelsel van geborgde zetels waterschappen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de bekrachtiging van het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Het wetsvoorstel ging over wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht. Het voorstel richt zich op het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over vertragen en verzwakken bescherming drinkwaterbronnen tegen bestrijdingsmiddelen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Europese Ministers vertragen en verzwakken bescherming drinkwaterbronnen tegen bestrijdingsmiddelen'. Het bericht is van de VEWIN, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Het Tweede kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het verloop van de voortgang van het gebiedsproces oliewinning in Schoonebeek en de gesprekken met NAM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afhandeling schade wateroverlast juli 2021

  De ministers Yeşilgöz-Zegerius (JenV), Adriaanse (EZK) en Adema (LNV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de afhandeling van aanvragen om een tegemoetkoming in de schade als gevolg van wateroverlast in juli 2021. Het gaat om de provincies Limburg en Noord-Brabant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beantwoording motie-Bisschop over ruimhartiger vergoeding Staten- en algemeen bestuursleden waterschappen

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op de motie van het Kamerlid Bisschop (SGP) over ruimhartiger vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 392 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Stoffer over de inzet van offshorewerkschepen geheel meenemen onder de tonnageregeling en de afdrachtvermindering zeevaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 379 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Koerhuis en Tjeerd de Groot over een visie, een plan en een groeipad opstellen ten aanzien van duurzame scheepvaartbrandstoffen en nieuwe haventerreinen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 388 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boucke over alle schepen vanaf 400 ton onder het EU ETS laten vallen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 389 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Kröger c.s. over het aankondigen en zo snel mogelijk laten ingaan van een nationaal verbod op varend ontgassen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 390 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Kröger over het lozen van waswater binnen territoriale wateren verbieden en het aanlanden en aan de wal laten verwerken ervan verplichten

  Bekijk document gepubliceerd op