Zoekresultaten  1-10 van de 404 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

  Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027

  Het rapport bevat het Overstromingsrisicobeheerplan van Nederland voor de periode 2022-2027. Dit plan is als bijlage onderdeel van het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het gaat over de doelen en maatregelen voor de aangewezen gebieden in de stroomgebieden van de Rijn, de Maas, de Eems en de Schelde in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water ... een verkenning

  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op verschillende plekken aangetroffen en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectie projecten 3e tranche PAGW

  Bijlage bij de 'Kamerbrief over selectie projecten 3e tranche PAGW en voortgang 1e en 2e tranche PAGW'. De bijlage bevat een selectie van projecten uit de 3e tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijdse evaluatie samenwerking regio en Rijk PAGW

  Het rapport bevat een tussentijdse evaluatie van de samenwerking tussen regio en Rijk bij de  1e en 2e tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitenrelaas Grondwater factsheets en samenvatting knelpunten

  Factsheet bij het rapport 'Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar' van de Studiegroep Grondwater. De factsheet geeft een feitenoverzicht over de verdroging van Hoog Nederland. Het overzicht gaat in op de (grond)waterafhankelijke functies (hoofdstuk 2), waterbalans (hoofdstuk 3) en handelingsperspectieven om verdroging en droogte tegen te gaan (hoofdstuk 4). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergronddocumenten bij Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater - Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater Achtergronddocumenten (19 december 2022)

  Om beter voorbereid te zijn op extreme neerslag heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater ingesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar advies Studiegroep Grondwater

  Rapport van de Studiegroep Grondwater. Het rapport brengt de (grondwater) opgaven in kaart, analyseert wat nodig is om te komen tot duurzame instandhouding van grondwatervoorraden en komt met aanbevelingen voor verbetering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergronddocumenten bij Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater - Quickscan Rijkswaterstaat Eindadvies Beleidstafel (2 december 2022)

  Om beter voorbereid te zijn op extreme neerslag heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater ingesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergronddocumenten bij Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater - Advies Wetenschappelijk Klankbordgroep (12 oktober 2022)

  Om beter voorbereid te zijn op extreme neerslag heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater ingesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op