Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Procedure benoeming voorzitters van waterschappen

  Deze circulaire beschrijft de benoemingsprocedure van voorzitters van waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers waterschappen 2018

  Deze circulaire gaat over over de wijziging van de salarisbedragen van de voorzitter en dagelijks bestuurder alsmede de tegemoetkoming ziektekostenverzekering van de Algemeen bestuursleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers waterschappen per 1 januari 2016

  Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers waterschappen per 1 januari 2015

  Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering leden algemeen bestuur waterschappen

  Aankondiging van het schrappen van een eerdere wijziging in de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur van waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overige circulaires Appa

  Hieronder treft u jaarlijkse en tussentijdse circulaires aan met informatie over onder meer: de inkomensafhankelijke ZVW; aanpassing van ingegane pensioenen; franchise en inhoudingen. Burgemeesters, commissarissen van de Koning en voorzitters van waterschappen vallen niet onder de pensioenrechten van de Appa. Zij vallen wel onder het uitkeringsregime van de Appa.

 • WIA-voorzieningen bestuur waterschap

  In deze circulaire vindt u informatie over de WIA-voorzieningen voor een voorzitter, dagelijks bestuurder en algemeen bestuurslid van een waterschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indexering bezoldiging en vergoedingen voor waterschapsbestuurders

  In deze circulaire vindt u informatie over de wijziging van de bedragen van (onkosten)vergoedingen voor waterschapsbestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire 2015 Tweede aanpassing bezoldiging voorzitter, dagelijks bestuurders en vergoeding ziektekosten algemeen bestuursleden waterschappen

  Wijziging bezoldiging voorzitter en leden dagelijks bestuur van een waterschap, alsmede wijziging in de tegemoetkoming ziektekostenverzekering leden algemeen bestuur van een waterschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire bezoldiging voorzitters en leden dagelijks bestuur waterschappen 2015

  Deze circulaire beschrijft de wijzigingen van de bezoldigingsbedragen per 1 januari 2015 voor voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen. En de wijziging in de tegemoetkoming van de ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op