Zoekresultaten  1-10 van de 511 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Waterverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Handelswijze gemeenten opvang Oekraïners die nooit aan voorwaarden RTB hebben voldaan

  De werkinstructie omschrijft eerst de groepen die niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen en informeert gemeenten over de rechten van deze personen. Daarna volgt een werkinstructie voor gemeenten om de opvang te beëindigen voor personen zonder recht daartoe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers waterschappen 2018

  Deze circulaire gaat over over de wijziging van de salarisbedragen van de voorzitter en dagelijks bestuurder alsmede de tegemoetkoming ziektekostenverzekering van de Algemeen bestuursleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overige circulaires Appa

  Hieronder treft u jaarlijkse en tussentijdse circulaires aan met informatie over onder meer: de inkomensafhankelijke ZVW; aanpassing van ingegane pensioenen; franchise en inhoudingen. Burgemeesters, commissarissen van de Koning en voorzitters van waterschappen vallen niet onder de pensioenrechten van de Appa. Zij vallen wel onder het uitkeringsregime van de Appa.

 • Gevolgen werkkostenregeling voor rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

  Circulaire over de gevolgen van de werkkostenregeling voor rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (commissaris, gedeputeerde, staten- en commissieleden, burgemeester, wethouder, raads- en commissieleden, voorzitter, dagelijks en algemeen bestuursleden waterschappen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Circulaire van de minister van BZK voor de colleges van burgemeester en wethouders in gemeenten, met informatie over de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023. Circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023 (PDF | 24 pagina's | 313 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire over gecombineerde verkiezingen eilandsraad en kiescollege 2023

  Circulaire bestemd voor de bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de gecombineerde eilandsraad- en kiescollegeverkiezingen in maart 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Brief van de minister van BZK bij de circulaire voor de colleges van burgemeester en wethouders in gemeenten, met informatie over de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023. Aanbiedingsbrief bij circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023 (PDF | 3 pagina's | 108 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procedure benoeming voorzitters van waterschappen

  Deze circulaire beschrijft de benoemingsprocedure van voorzitters van waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers waterschappen per 1 januari 2016

  Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers waterschappen per 1 januari 2015

  Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

  Bekijk document gepubliceerd op