Zoekresultaten  1-10 van de 89 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Afschrift brief over inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

  Afschrift van een brief over de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers (Wvdr) per 1 januari 2023. De brief is verstuurd door de minister van BZK aan gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders, provinciale staten en colleges van gedeputeerde staten, en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023

  Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023 Hoofdlijnen

  Hoofdlijnen uit het Deltaprogramma 2023. Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2023

  Jaarlijkse toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT - goedkeuri

  Beslisnota bij de Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen

  Position Paper van IPO, VNG en Unie van Waterschappen over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, die het voor Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen mogelijk maakt om via digitale platforms te vergaderen en besluiten te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verlengen van Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Minister Bruins Slot ( BZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over haar overweging de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming te verlengen na 1 juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verlengen van Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op