Zoekresultaten  1661-1670 van de 1.791 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Waterverwijder
 • Knelpunten voor innovatie in de waterketen

  De rapportage bespreekt knelpunten voor innovatie in de waterketen op het gebied van btw-vrijstelling, financiering van innovaties, klantprocessen en financiële compensatieregelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen aan de slag voor schoon water

  Beschrijving van het Werkprogramma Schoon Water om chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage drinkwatertarieven 2014 en 2015

  Het rapport bevat een analyse van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van de drinkwatertarieven 2014 en 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Dunea 2013

  Het rapport bevat een advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de drinkwatertarieven 2013 van Dunea.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Evides 2013

  Het rapport bevat een advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de drinkwatertarieven 2013 van Evides.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Waternet 2013

  Het rapport bevat een advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de drinkwatertarieven 2013 van Waternet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers waterschappen per 1 januari 2016

  Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reacties op de consultatieversie Nationale Visie Kust

  Dit document bevat de beantwoording op en eventuele verwerking van de reacties die zijn binnengekomen op de consultatieversie van de Nationale Visie Kust.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kansrijke strategieën voor zoet water, deel 2

  Deze bestuurlijke rapportage “Kansrijke strategieën voor zoet water” is het eindproduct van de derde fase van het Deltaprogramma Zoetwater. De rapportage vormt de basis voor het onderdeel Zoetwater in het Deltaprogramma 2014. Daarin rapporteert de regering op Prinsjesdag 2013 over de voortgang van het gehele Deltaprogramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen van het lid Geurts (CDA) over de Oosterscheldekering

  Bekijk document gepubliceerd op