Zoekresultaten  1-10 van de 1.320 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief bij 24e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 24e Voortgangsrapportage (VGR24) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). De rapportage gaat over de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. De minister gaat daarbij in op de wijzigingen na de 23e VGR en op de ontwikkelingen na de verslagperiode.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 24e Voortgangsrapportage

  De rapportage gaat over de voortgang van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij 24e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over drugsafval en drinkwatervoorziening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over drugsafval en drinkwatervoorziening

  Minister Harbers (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga). De motie verzoekt om drinkwaterbedrijven beter te betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval bij waterwinning. Daarnaast bespreekt hij de opvolging van het rapport 'De gevaren van dumpingen en lozingen van drugsproductieafval voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Tweede Kamer had dit rapport ontvangen op 9 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor later Deltaprogramma 2024 Hoofdlijnen

  De hoofdlijnenbrochure biedt een snelle blik op de voortgang en de aandachtspunten van het Deltaprogramma 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor latenr Nationaal Deltaprogramma 2024

  geeft inzicht in de voortgang van de uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen, de voorkeursstrategieën en de programmering en uitvoering van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij adviesrapport project BEST2DO

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het adviesrapport van het Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT) over het project BEST2DO van Rijkswaterstaat. Het project richt zich op het functioneren van de bedieningssystemen en besturingssystemen Hartelkering (BESH) en locomobiel Maeslantkering (BESL) op de lange termijn. De Kamerbrief bespreekt de hoofdlijn van het advies en het vervolg naar aanleiding van het advies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies project BEST2DO

  Adviesbrief van het Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT) over het project BEST2DO van Rijkswaterstaat. Het project richt zich op het functioneren van de bedieningssystemen en besturingssystemen Hartelkering (BESH) en locomobiel Maeslantkering (BESL) op de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op