Zoekresultaten  1-10 van de 4.925 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Waterverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • 31409, nr. 392 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Stoffer over de inzet van offshorewerkschepen geheel meenemen onder de tonnageregeling en de afdrachtvermindering zeevaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 379 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Koerhuis en Tjeerd de Groot over een visie, een plan en een groeipad opstellen ten aanzien van duurzame scheepvaartbrandstoffen en nieuwe haventerreinen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 388 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boucke over alle schepen vanaf 400 ton onder het EU ETS laten vallen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 389 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Kröger c.s. over het aankondigen en zo snel mogelijk laten ingaan van een nationaal verbod op varend ontgassen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 390 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Kröger over het lozen van waswater binnen territoriale wateren verbieden en het aanlanden en aan de wal laten verwerken ervan verplichten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 383 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Van Raan over op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk binnen drie maanden, een nationaal verbod op varend ontgassen invoeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 381 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over met de binnenvaartsector kijken hoe de transitie naar waterstof en methanol eerder dan 2035 gerealiseerd kan worden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 378 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Koerhuis en Stoffer over het strategisch benutten van de vlootvernieuwing van de Rijksrederij

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 391 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Stoffer over vóór het meireces komen met het plan van aanpak voor de eerste tranche van het vlootvervangingsprogramma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 382 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over werkgelegenheid, innovatie en behoud van kennis en kunde in ons land meewegen bij besluitvorming over de vlootvernieuwing van de Rijksrederij

  Bekijk document gepubliceerd op