Zoekresultaten  1-10 van de 6.154 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Waterverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over enkele berichten rondom PFAS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Dijkstra (Medische Zorg) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Oproep toxicologen: onderzoek alle eieren hobbykippen op PFAS' en het bericht 'Flinke boete dreigt voor Chemours als het chemische stof opnieuw loost'. Het Tweede Kamerlid Gabriëls (GroenLinks-PvdA) had de vragen gesteld.

 • Veelgestelde vragen HNS-verdrag

  Overzicht van veel gestelde vragen bij het rapportageformulier HNS-verdrag. Via dat formulier melden bedrijven de gevaarlijke en schadelijke stoffen die zij via vervoer over zee ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prestatiecontract Nat perceel Maas

  Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 31 mei 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Overlaatdam afleidingskanaal 2023

  Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 23 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over enkele berichten rondom PFAS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanleverdossier Reparatie Overlaat Bosscherveld

  Formulier voor het herstellen van hoogwaterschade aan de Overlaat Bosscherveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport Instandhoudingsinspectie Overlaat in de Bosscheveld

  Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport geeft advies over de instandhouding van de overlaat in de Bosscheveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Erkens over de beschikbaarheid van natuurlijk voorkomend waterstof

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie CBS-Monitor 4e kwartaal 2023 fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

  Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Monitor over het 4e kwartaal van 2023 heeft gepubliceerd over de fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest.

 • Rapportageformulier HNS-verdrag

  Rapportageformulier voor bedrijven die gevaarlijke of schadelijke stoffen over zee ontvangen. Bedrijven moeten in 2024 een rapportage maken waarin ze aangeven hoeveel ze van deze stoffen in 2023 hebben ontvangen of geïmporteerd. Dit is een Zip-bestand.