Zoekresultaten  1-50 van de 4.824 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief met aanvulling budgettaire tabellen Jaarverslag 2022 IenW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met aanvulling budgettaire tabellen Jaarverslag 2022 IenW

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de aanvulling op 2 budgettaire tabellen bij het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van 2022. Hij had het jaarverslag op 17 mei 2023 naar de Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding meicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds en het provinciefonds naar de Tweede Kamer.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2028, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Participatie 2023-2028, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2025, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - MO model 2022-2028, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Vo-model 2022-2028, Mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2026, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2023, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Rekenmodel meicirculaire 2023 – uitkeringsjaar 2023 en verder

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Beschermd Wonen 2023-2028, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Rekenmodel meicirculaire 2023 – in constante prijzen

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2027, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Maatstaf medicijngebruik met drempel

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2024, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Meicirculaire gemeentefonds 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire provinciefonds 2023 - Meicirculaire provinciefonds 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire provinciefonds 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

 • Meicirculaire provinciefonds 2023 - Rekenmodel meicirculaire, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de bekostiging van nevenvestigingen in het speciaal onderwijs en de mogelijkheden voor het stichten van nieuwe nevenvestigingen. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het artikel 'Lenen voor zonnepanelen levert vaak gratis geld op: 'Jammer dat mensen dit niet weten''

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over rechtvaardige compensaties voor SBF-ers die door privatiseringen onder andere ministeries werkten dan het ministerie van Justitie en Veiligheid en nog geen uitzicht hebben op de compensaties, die het ministerie van J&V wél heeft gegeven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opzet periodieke rapportage artikel 17 Luchtvaart Hoofdstuk XII IenW

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de opzet van de periodieke rapportage van begrotingsartikel 17 Luchtvaart Hoofdstuk XII van de rijksbegroting Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om de periode 2016-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak minister Kaag bij aanbieding Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022

  Toespraak van minister Kaag (Financiën) bij de overhandiging van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022 in de Tweede Kamer in Den Haag op 17 mei 2023.

 • Kamerbrief voortgang Taskforce Verbetering Financieel Beheer

  Minister Kaag (Financiën) deelt de voortgang van de Taskforce Verbetering Financieel Beheer met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderhoudsrapport specifieke uitkeringen 2022

  Overzicht van de specifieke uitkeringen per ministerie uitbetaald in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op feitelijke vragen over Incidentele Suppletoire Begroting BHOS

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt haar antwoorden op feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting over steun voor Oekraïne) aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2022

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2022. Dit rapport geeft een overzicht van alle specifieke uitkeringen die het Rijk in 2022 heeft gegeven aan medeoverheden, zoals gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen (WGR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen over Incidentele Suppletoire Begroting BHOS

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting over steun voor Oekraïne). De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid - Garantie FMO

  Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt door de aangepaste staatsgarantie aan ontwikkelingsbank FMO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Toetsingskader risicoregeling FMO

  Minister Kaag (Financiën) stuurt het toetsingskader risicoregelingen voor de herziene staatsgarantie aan FMO naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie evaluatie VU

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36275, nr. B - Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT)

  Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT); Voorlopig verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij voorjaarsrapportage van de Raad van State 2023

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer de voorjaarsrapportage 2023 van de Raad van State aan. In deze voorjaarsrapportage geeft de Afdeling advisering van de Raad van State, in de rol als onafhankelijk begrotingstoezichthouder, een beoordeling van het Stabiliteitsprogramma 2023 en de Voorjaarsnota 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Kathmann over loondemping bij toename van het aantal vrouwen in beroepsgroepen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorjaarsrapportage 2023

  De voorjaarsrapportage 2023 van de Afdeling advisering van de Raad van State.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

  Besluit op een verzoek om informatie over de uitgaven die door/vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken aan the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) zijn gedaan vanaf 2001 tot en met 17 januari 2023 en de afspraken of overeenkomsten die daarbij zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).   

 • Besluit op Woo-verzoek over de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) - Besluit op Woo-verzoek over de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Hague Centre for Strategic Studies _HCSS_.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de uitgaven die door/vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken aan the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) zijn gedaan vanaf 2001 tot en met 17 januari 2023 en de afspraken of overeenkomsten die daarbij zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) - Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

  Besluit op een verzoek om informatie over de uitgaven die door/vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken aan the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) zijn gedaan vanaf 2001 tot en met 17 januari 2023 en de afspraken of overeenkomsten die daarbij zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Taskforce Verbetering Financieel Beheer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over het artikel 'Brancheorganisatie BMK wil prijsplafond voor kinderopvang in 2025'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Maatoug over de indexatie van de kinderopvangtoeslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Rutte IV

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Tweede Kamer de 2e fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van het kabinet. In deze agenda gaat de staatssecretaris in op zijn prioriteiten voor uitvoering en beleid. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1: Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2024 en lopende EU-trajecten

  Overzicht van wetgeving, inclusief maatregelen die niet expliciet genoemd worden in de agenda en een overzicht van trajecten op het gebied van fiscaliteit die nu op Europees niveau lopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2: onderwerpen in het Belastingplan Caribisch Nederland 2024

  Overzicht van wijzigingen die verband houden met alle aspecten van het belastingstelsel van de BES eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij voorjaarsrapportage van de Raad van State 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op