Zoekresultaten  1-10 van de 848 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Onderhoudsrapport specifieke uitkeringen 2022

  Overzicht van de specifieke uitkeringen per ministerie uitbetaald in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2022

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2022. Dit rapport geeft een overzicht van alle specifieke uitkeringen die het Rijk in 2022 heeft gegeven aan medeoverheden, zoals gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen (WGR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tussenstand beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting hoofdstuk IX

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 4 (Bevorderen sociaaleconomische structuur) uit de Rijksbegroting hoofdstuk IX (Koninkrijksrelaties en het BES-fonds).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over tussenstand beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting hoofdstuk IX

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Continuïteit

  Deze notitie is bedoeld ter ondersteuning van accountants die bij decentrale overheden in de controleverklaring moeten rapporteren over het inzicht dat de jaarrekening geeft in de relatie tussen financiële risico’s en financiële positie. Ook voor decentrale overheden is deze notitie van belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Specifieke uitkeringen met een gering bedrag

  Handreiking hoe de administratieve en controlelasten bij specifieke uitkeringen met een gering bedrag beperkt kunnen worden. Specifieke uitkeringen zijn geoormerkte uitkeringen, die het Rijk verstrekt aan gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over situatie bij energieleverancier DVEP

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer Kamer over de brief die scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en andere afnemers hebben ontvangen van energieleverancier De Vrije Energieproducent B.V. (DVEP). De brief verzoekt afnemers om per 1 januari 2024 over te stappen naar een andere energieleverancier.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met stand van zaken overleg nieuwe financieringssystematiek decentrale overheden

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het overleg tussen het kabinet en de medeoverheden in het kader van de aangekondigde brief over een nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken overleg nieuwe financieringssystematiek decentrale overheden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op