Zoekresultaten  1-10 van de 177 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Bijlage II.1 - II.3

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 juli 2023

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Bijlage II.4 - II.5

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Rekenregels juli 2023.pdf

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader voorlopige Macrobudget 2023 (informatie voor gemeenten)

  Overzicht van de nader voorlopige inschatting van het macrobudget dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Budgetoverzicht vanaf 2004 - informatie voor gemeenten

  Per gemeente zijn de budgetten en uitgaven vanaf 2004 voor de Gebundelde Uitkering en de Bbz op een rij gezet. 

 • Kamerbrief over appreciatie motie-El Yassini over Ambachtsacademie

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de appreciatie van de motie van El Yassini (VVD). Met deze motie wordt aan de regering verzocht om het tweede project van de Ambachtsacademie na afloop te evalueren en de Tweede Kamer daarover te informeren. Kamerbrief over appreciatie motie-El Yassini over Ambachtsacademie (PDF | 2 pagina's | 99 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota 2022 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd. Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022 (PDF | 2 pagina's | 79 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beeld van de Uitvoering 2022 met toelichting

  Beeld van de Uitvoering 2022 met toelichting (PDF | 7 pagina's | 184 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische handleiding Beeld van de Uitvoering 2022

  Bekijk document gepubliceerd op