Zoekresultaten  1-10 van de 1.016 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de bekostiging van nevenvestigingen in het speciaal onderwijs en de mogelijkheden voor het stichten van nieuwe nevenvestigingen. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie evaluatie VU

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Regionaal Investeringsfonds mbo 2023

  Via het Regionaal Investeringsfonds mbo is in 2023 € 27 miljoen beschikbaar om toe te kennen aan initiatieven die de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt verbeteren. In dit rapport staan de lopende projecten beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord 7e suppeletoire begroting OCW 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over de 7e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022. Het gaat om Werk aan Uitvoering, Oekraïne en het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord 7e suppeletoire begroting OCW 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over de 7e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022. Het gaat om Werk aan Uitvoering, Oekraïne en het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toekenningen Regionaal investeringsfonds mbo

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de toekenningen van € 27 miljoen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo aan initiatieven die de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek aanvragen Wet meer ruimte voor nieuwe scholen - Openbaar gemaakt document 1

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 3 aanvragen voor bekostiging van scholen voor voortgezet onderwijs die in het kader van de 1e ronde van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen zijn ingediend voor 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek aanvragen Wet meer ruimte voor nieuwe scholen - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 3 aanvragen voor bekostiging van scholen voor voortgezet onderwijs die in het kader van de 1e ronde van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen zijn ingediend voor 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek aanvragen Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 3 aanvragen voor bekostiging van scholen voor voortgezet onderwijs die in het kader van de 1e ronde van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen zijn ingediend voor 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).