Zoekresultaten  1-10 van de 4.834 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Rekenregels per 1 juli 2023

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Bijlage II.4 - II.5

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Rekenregels juli 2023.pdf

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Bijlage II.1 - II.3

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met aanvulling budgettaire tabellen Jaarverslag 2022 IenW

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de aanvulling op 2 budgettaire tabellen bij het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van 2022. Hij had het jaarverslag op 17 mei 2023 naar de Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vervolgvragen Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) geven antwoorden op vervolgvragen over de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023. De Eerste Kamerfractie van het CDA had deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen levert problemen op'. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vervolgvragen Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met aanvulling budgettaire tabellen Jaarverslag 2022 IenW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding meicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds en het provinciefonds naar de Tweede Kamer.