Zoekresultaten  1-10 van de 463 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Internationaalverwijder
 • Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use-goederen

  Er gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Dit moet voorkomen dat deze goederen terechtkomen in een programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens of raketten. Voor export van dual-use-goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU) heeft een bedrijf daarom een vergunning nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer militaire goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage doorvoermeldingen militaire goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Verkenning ervaringen en behoeften Nederlanders met een dubbele nationaliteit

  Een verkenning naar ervaringen en behoeften van Nederlanders met een dubbele nationaliteit. De verkenning is gehouden onder 25 Nederlanders met een dubbele nationaliteit.

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole. Hij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Historisch overzicht afgewezen aanvragen voor militaire goederen

  Elk jaar publiceert de Nederlandse regering een overzicht van de in het afgelopen jaar afgewezen aanvragen voor de uitvoer, doorvoer en tussenhandel van militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik. In dit bestand is een historisch overzicht weergegeven van alle afgewezen aanvragen sinds 2004.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerparticipatie op nationaal niveau

  Verkennend onderzoek naar wat op het gebied van (burger)participatie op nationaal niveau juridisch kan en moet en naar wat al aan participatie plaatsvindt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel staatloosheid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageertop het nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad over het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet. Het gaat daarbij om de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief opvolging uitspraak gerechtshof d.d. 14 februari 2023 inzake gebruik etniciteit in selectiebeslissingen tijden MTV-controles

  Afschrift van de brief van de Directeur-generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan de Commandant der Koninklijke Marechaussee Luitenant-Generaal. De brief gaat over de instructie aan de Koninklijke Marechaussee (KMar) over het niet gebruiken van etnische kenmerken  tijdens Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) controles. Aanleiding is een uitspraak van het gerechtshof over het hoger beroep over etnisch profileren door de KMar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel richt zich op een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole.

  Bekijk document gepubliceerd op