Zoekresultaten  1-10 van de 109 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Uitvoerder waarschuwt: Ondernemers raken gefrustreerd en haken af'

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Uitvoerder waarschuwt: Ondernemers raken gefrustreerd en haken af'. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'Uitvoerder waarschuwt: Ondernemers raken gefrustreerd en haken af'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 20 december 2023, houdende tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang ondernemingsklimaat

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbeeld Beleidskeuzes uitgelegd bij Kamerbrief over voortgang ondernemingsklimaat

  Het document geeft een voorbeeldkader voor de uitleg van beleidskeuzes in elke Kamerbrief over een beleidsvoorstel vanaf € 20 miljoen per begrotingsjaar. Vanaf 1 november 2021 is dit verplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Strengere richtlijnimplementatie en impact ondernemingsklimaat 2019-2023

  Het rapport onderzoekt de Nederlandse implementatie van richtlijnen van de Europese Unie (EU) en de inzichtelijkheid van de impact hiervan op het ondernemingsklimaat en de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De inzichten uit het onderzoek dienen als probleemverkenning en als overweging bij de mogelijke vormgeving van een impacttoets ondernemingsklimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Acceleratie Maatschappelijk Verdienvermogen

  Rapport van de Stuurgroep Acceleratie Maatschappelijk Verdienvermogen. De stuurgroep geeft advies voor een aanpak die bedrijven helpt als zij belemmeringen voor hun groei ervaren. Het gaat daarbij met name om veelbelovende bedrijven die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen voor Nederland en Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Ondernemingsklimaat 2023

  De monitor geeft op systematische wijze inzicht in de ontwikkelingen in het Nederlandse ondernemingsklimaat in het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang ondernemingsklimaat

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de staat van het ondernemingsklimaat. Zij bespreekt daarbij de resultaten en voortgang van de Strategische agenda Ondernemingsklimaat. Zij stuurt de ‘Monitor Ondernemingsklimaat 2023’ en enkele andere rapporten mee met de Kamerbrief.

 • Kamerbrief over 4e ronde Nationaal Groeifonds 2024

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de 4e ronde van het Nationaal Groeifonds 2024. Het Nationaal Groeifonds heeft als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te vergroten door te investeren in onderzoek, ontwikkeling, innovatie en kennisontwikkeling.