Zoekresultaten  1-10 van de 8.412 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ondernemenverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Kamerbrief over 1e resultaten alternatieve denkrichtingen voor zeespiegelstijging op de lange termijn

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer en samhet rapport 'Ruimte voor zeespiegelstijging'. Het rapport gaat over een verkenning van denkrichtingen om Nederland ook op lange termijn veilig en leefbaar te houden bij zeespiegelstijging. Hij bespreekt daarbij de 1e resultaten van de verkenning.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over 1e resultaten alternatieve denkrichtingen voor zeespiegelstijging op de lange termijn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimte voor zeespiegelstijging

  Het rapport gaat over een verkenning van denkrichtingen om Nederland ook op lange termijn veilig en leefbaar te houden bij zeespiegelstijging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stemming motie Vestigingsklimaat in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 606 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Grinwis c.s. over erop aandringen dat gemeenten de vergunningsduur ambulante handel goed en met actuele gegevens onderbouwen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 609 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Flach c.s. over het Adviescollege toetsing regeldruk vragen een verkenning uit te voeren naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 601 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over een plan van aanpak om gevolg te geven aan de aanbevelingen in de "Stand van de RVO"

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 608 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over ernaar streven dat de mkb-financieringshub in 2024 operationeel is

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 610 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Flach c.s. over regeldrukgevolgen als expliciet aandachtspunt bij beleidsevaluaties opnemen in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 607 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over in de bedrijfseffectentoets het uitgangspunt opnemen dat wettelijke verplichtingen ook voor kleine mkb-ondernemingen werkbaar en uitvoerbaar moeten zijn

  Bekijk document gepubliceerd op