Zoekresultaten  1-10 van de 1.957 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Terrorismeverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over haatzaaiende websites vanuit Flevoland

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervrgen naar aanleiding van het bericht 'De meest gehate sites ter wereld, in de lucht via Flevoland'. De Tweede Kamerleden Bontenbal en Kuik (beiden CDA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de meest gehate sites ter wereld

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoorden op Kamervrgen naar aanleiding van het bericht 'De meest gehate sites ter wereld, in de lucht via Flevoland'. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie vervolgonderzoek naar de terroristenafdeling

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland. Verslag van de opvolging van de aanbevelingen uit 2019 de Terroristenafdelingen in Nederland' van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij geven hun beleidsreactie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Beleidsreactie vervolgonderzoek naar de terroristenafdeling

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel hoor en wederhoor Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland

  De tabel geeft een overzicht van reacties van partijen op het rapport 'Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland. Verslag van de opvolging van de aanbevelingen uit 2019 de Terroristenafdelingen in Nederland' van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het rapport gaat over de opvolging van aanbevelingen van het rapport 'De Terroristen Afdelingen in Nederland' ui 2019. Het rapport ging over het detentieregime op de terroristenafdelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota verantwoording kosten overbrengen vrouwen en kinderen en interpretatie uitspraak EHRM

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie brief burgemeesters G4 gemeenten

  Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) aan de burgemeesters van de G4 (4 grote steden). De brief gaat over de knelpunten bij het intrekken van het Nederlandse verblijfsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kosten overbrenging terrorismeverdachten

  Minister Yeşilgöz -Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de kosten van het overbrengen voor berechting van 12 terrorismeverdachten en 28 kinderen naar Nederland. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen over Nederlandse uitreizigers in Syrië

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen en opmerkingen over Nederlandse uitreizigers in Syrië. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op