Zoekresultaten  1-10 van de 4.693 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Dienstensectorverwijder
 • Reserveprijs veiling commerciële radiolicenties

  Advies  voor de reserveprijzen in de veiling van de gekoppelde FM- en DAB+-vergunningen voor landelijke commerciële radio. Voor de veiling van de landelijke commerciële radiovergunningen is namelijk een reserveprijs nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over duurzaamheidsrisicobeheer van banken

  Minster Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het duurzaamheidsrisicobeheer van banken. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwerp-bekendmakingsbesluit landelijke commerciële radiovergunningen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit over de keuze om de vergunningen voor landelijke commerciële radio te verdelen door middel van een veiling. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij aanvullende toelichting artikel 3.1 CW bij wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer een aanvullende toelichting aan bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-bekendmakingsbesluit landelijke commerciële radiovergunningen

  Het ontwerp-bekendmakingsbesluit landelijke commerciële radiovergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Wetsvoorstel tot wijziging Postwet

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet, met het oog op de plenaire behandeling in december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende toelichting conform artikel 3.1 CW

  Aanvullende toelichting aan bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota 2 bij Aanvullende toelichting artikel 3.1 CW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op