Zoekresultaten  1-10 van de 134 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Dienstensectorverwijder
 • Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage 2022 deel 1 Klimaatcommitment Nederlandse financiële sector

  De voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment stuurt minister Kaag (Financiën) het rapport 'Het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector: Voortgangsrapportage 2022 - deel 1'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over kapitaalpositie DNB

  De Nederlandsche Bank (DNB) informeert minister Kaag (Financiën) over de negatieve ontwikkelingen in de kapitaalpositie van DNB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Jaarrapportage MOB 2021 aan minister van Financiën.

  Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) biedt de jaarrapportage aan van het MOB over 2021 aan de minsiter van Financiën. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afronding werkzaamheden Derivatencommissie

  De Derivatencommissie meldt minister Kaag (Financiën) dat de commissie haar werkzaamheden heeft afgerond en per 30 juni 2022 is opgehouden te bestaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op onderzoek audit-only model

  De Kwartiermakers toekomst accountancysector reageren op de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van een audit-only model voor Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018

  Advies bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief NVB aan bewindspersonen Financiën over stand van zaken FATCA

  Brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken met betrekking tot regelgeving in het kader van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en een in 2013 tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten verdrag (intergovernmental agreement) hierover. De brief gaat over de verlening van uitstel door banken aan klanten om aan bepaalde verplichtingen volgens de FATCA-regelgeving te voldoen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over concept Wet implementatie EU-richtlijn transparantie inkomsten digitale platformeconomie

  Advies over het concept voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparantie inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen. Het advies is uitgebracht door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan gemeenten over digitale connectiviteit / small cells - Infographic over de ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten in Nederland.pdf

  Deze brief informeert gemeenten over nieuwe wetgeving volgend uit de implementatie van de Europese Telecomcode. Deze nieuwe wetgeving brengt met zich mee dat gemeenten moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). In het licht van deze nieuwe wetgeving rond medegebruik van publieke infrastructuur heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met nauwe betrokkenheid van de VNG, enkele gemeenten en mobiele operators, in het afgelopen jaar 2 onderzoeken laten uitvoeren, waarvan de belangrijkste bevindingen zijn opgenomen in de brief. Deze onderzoeken zijn bijgesloten. Ten slotte beschrijft de brief welke ondersteuning gemeenten in het komende jaar mogen verwachten bij de implementatie van de nieuwe wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan gemeenten over digitale connectiviteit / small cells

  Deze brief informeert gemeenten over nieuwe wetgeving volgend uit de implementatie van de Europese Telecomcode. Deze nieuwe wetgeving brengt met zich mee dat gemeenten moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). In het licht van deze nieuwe wetgeving rond medegebruik van publieke infrastructuur heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met nauwe betrokkenheid van de VNG, enkele gemeenten en mobiele operators, in het afgelopen jaar 2 onderzoeken laten uitvoeren, waarvan de belangrijkste bevindingen zijn opgenomen in de brief. Deze onderzoeken zijn bijgesloten. Ten slotte beschrijft de brief welke ondersteuning gemeenten in het komende jaar mogen verwachten bij de implementatie van de nieuwe wetgeving.