Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Dienstensectorverwijder
Thema: Terrorismeverwijder
  • Fiche 1: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6)

    Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme (AMLR). Richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad over de door de lidstaten in te voeren mechanismen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme en over de intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 (AMLD6).

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

    Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

    Bekijk document gepubliceerd op