Zoekresultaten  1-10 van de 256 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Besluit van 18 november 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan voorzitters Veiligheidsregio's over versnellen realiseren opvang ontheemden uit Oekraïne door gemeenten

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan burgemeesters en de voorzitters van de Veiligheidsregio's. De brief bevat het verzoek om het realiseren van opvang voor ontheemden uit Oekraïne te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opgave noodopvang Oekraïense ontheemden

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de Veiligheidsraad van 20 oktober 2023. Deze ging over de krapte in de beschikbare noodopvang voor Oekraïense ontheemdenopvang. Hij stuurt een afschrift mee van zijn brief aan burgemeesters en de voorzitters van de Veiligheidsregio's. Deze bevat het verzoek om zo snel mogelijk 200 extra noodopvangplekken te realiseren. In elk geval tot 1 januari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld vluchtelingen Oekraïne (Nederlands, Engels en Oekraïns)

  Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven, tenzij ze deze dingen in natura ontvangen. Vluchtelingen die in een gasthuishouden wonen, krijgen daarnaast een extra toelage. Op deze factsheet in verschillende talen leest u hoeveel leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen sinds 1 oktober 2023. 

 • Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse man die al 2 maanden vast zit

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Bruins Slot (BZ) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Rel rond 'onschuldig' opgepakte Nederlander in Spanje escaleert: Nederland aangeklaagd om nalatigheid'. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van Migratie 2023

  De Staat van Migratie 2023 geeft een overzicht van cijfermatige en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van migratie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij De Staat van Migratie 2023

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer  de Staat van Migratie 2023. Daarbij gaat hij kort in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Staat van Migratie 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit besluitvorming openbaar maken archief Commissie Dossier J A Poch

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over de besluitvorming rond het al dan niet openbaar maken van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch.

  Bekijk document gepubliceerd op