Zoekresultaten  1-20 van de 202 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Landenanalyse Bulgarije

  Het document gaat over aanpassing van de landenanalyse van Bulgarije van 2 november 2022 voor adoptie na het werkbezoek van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca-IKA) aan Bulgarije in 2023. Hij stuurt de 'Landenanalyse Bulgarije ' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over adoptierelatie Bulgarije

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over adoptierelatie Bulgarije

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de landenanalyse van Bulgarije voor interlandelijke adoptie.

 • Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) - Versie 8

  In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Dit is de 8e versie van de handreiking. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naslagwerk voor gemeentelijke opvang Oekraïense ontheemden

  Dit naslagwerk voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden (naslagwerk GOO) vervangt de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Het doel van dit naslagwerk is om gemeenten een instrument te geven om snel actuele informatie over de opvang van Oekraïense ontheemden te vinden. Dit is de 8e versie van de handreiking. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brondocument financiële Q&A’s regionale openbare lichamen

  Informatieblad met Q&A’s over de bijdrage die regionale openbare lichamen kunnen aanvragen voor de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Die bijdrage is geregeld in de Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraag Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne voor overheden

  Formulier voor gemeenten en veiligheidsregio’s om een bijdrage in de kosten voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan te vragen. Het gaat om bijdragen op grond van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brondocument financiële Q&A’s Gemeenten

  Informatieblad met Q&A’s over de bijdrage die gemeenten kunnen aanvragen voor kosten om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op te zetten en te gebruiken. Die bijdrage is geregeld in Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Contactmogelijkheden - Opvang vluchtelingen Oekraïne

  Factsheet met informatie over verschillende contactmogelijkheden voor partijen die bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne betrokken zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over ondertekening uitleveringsverdrag met Marokko

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ondertekening uitleveringsverdrag met Marokko

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van het uitleveringsverdrag met Marokko. De ondertekening vond plaats op 18 december 2023.

 • Kamerbrief over besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de besluitvorming die Europese Commissie (EC) voorbereidt over een machtiging tot nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht. Het gaat daarbij om de wederzijdse erkenning van de echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk, de ouderlijke verantwoordelijkheid, kinderontvoering, onderhoudsverplichtingen, huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 18 november 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan voorzitters Veiligheidsregio's over versnellen realiseren opvang ontheemden uit Oekraïne door gemeenten

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan burgemeesters en de voorzitters van de Veiligheidsregio's. De brief bevat het verzoek om het realiseren van opvang voor ontheemden uit Oekraïne te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opgave noodopvang Oekraïense ontheemden

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de Veiligheidsraad van 20 oktober 2023. Deze ging over de krapte in de beschikbare noodopvang voor Oekraïense ontheemdenopvang. Hij stuurt een afschrift mee van zijn brief aan burgemeesters en de voorzitters van de Veiligheidsregio's. Deze bevat het verzoek om zo snel mogelijk 200 extra noodopvangplekken te realiseren. In elk geval tot 1 januari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld vluchtelingen Oekraïne (Nederlands, Engels en Oekraïns)

  Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven, tenzij ze deze dingen in natura ontvangen. Vluchtelingen die in een gasthuishouden wonen, krijgen daarnaast een extra toelage. Op deze factsheet in verschillende talen leest u hoeveel leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen sinds 1 oktober 2023. 

 • Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse man die al 2 maanden vast zit

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Bruins Slot (BZ) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Rel rond 'onschuldig' opgepakte Nederlander in Spanje escaleert: Nederland aangeklaagd om nalatigheid'. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van Migratie 2023

  De Staat van Migratie 2023 geeft een overzicht van cijfermatige en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van migratie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op