Zoekresultaten  1-20 van de 33 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Harmonised Risk Indicator (HRI) in Nederland

  In mei 2019 heeft de Europese Commissie 2 indicatoren vastgesteld die de trend weergeven in de verkoop in kilogram werkzame stof en het aantal verleende vrijstellingen van 4 groepen gewasbeschermingsmiddelen. Het ministerie van LNV berekent en publiceert de trends voor Nederland in onderstaande publicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van Boer-tot-Bord strategie (F2F) indicatoren in Nederland

  De van Boer-tot-Bord strategie is een initiatief van de Europese Commissie vanuit de Europese Green Deal. Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen heeft de van Boer-tot-Bord strategie twee reductiedoelen opgenomen waarvoor indicatoren zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven een gewogen trend weer van de verkochte hoeveelheid van verschillende categorieën van chemische werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Het ministerie van LNV berekent en publiceert de trends voor Nederland in de onderstaande publicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ADR 2023

  Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) versie 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ADN 2023

  Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) versie 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RID 2023

  Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) versie 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2015

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2013

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2010

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2016

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2021

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2012

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2017

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2018

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2014

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2011

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2020

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2019

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 9-26 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over correspondentie tussen Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda - Openbaar gemaakt document 9 (vervolg)

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda, en over de uitvoering van het Urgenda-arrest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 9-26 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over correspondentie tussen Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda - Openbaar gemaakte documenten 15-26

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda, en over de uitvoering van het Urgenda-arrest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op