Zoekresultaten  1-10 van de 32 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland

  Het rapport bevat een verkenning naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding. Het onderzoek vond plaats onder vertegenwoordigers van de 12 provincies, de 5 industrieclusters en 8 koepelorganisaties van industriesectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q3 2023 Milieudossiers

  De kwartaalrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van Europese Milieudossiers in het 3e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NL - Protocol declaration on glyphosate

  Rapport over de verklaring van het protocol van Nederland rondom glyfosaat. Dit rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023

  Deze rapportage van het RIVM beschrijft jaarlijks de ontwikkeling van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden, de invloed van beleidsmaatregelen en recente wetenschappelijke inzichten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie vergunde PFAS-emissies in Nederland Opname zomer 2023

  Het rapport onderzoekt welke huidige vergunningen van omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en waterschappen lozingseisen bevatten voor PFAS-stoffen naar water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch kader voor de inzet van biociden bij het voorkomen en beheersen van ongewenste organismen

  Het kader geeft sturing aan het voorkomen of beheersen van ongewenste organismen (zoals virussen, bacteriën, plaagdieren, schimmels en algen), met zo min mogelijk blootstelling van mens, dier en milieu aan schadelijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indicatoren ZZS-emissiebeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat 9 indicatoren die laten zien of het beleid voor het weren van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) uit de leefomgeving voortgang boekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versterken proces vaststellen van milieukwaliteitseisen voor lucht en water

  Het rapport bevat een advies voor het versterken van het proces voor het vaststellen van eisen en normen voor de kwaliteit van lucht en water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Policy instruments for promoting innovation to prevent or control risks of chemicals

  De studie richt zich op nieuwe of verbeterde beleidsinstrumenten voor de Nederlandse regering en de Europese Commissie (EC) voor het bevorderen van veilige chemische innovatie. Dit document is enkel beschikbaar in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Characterisation of toxic pressure of chemical pollutants in vulnerable areas

  Het rapport richt zich op een richtsnoer voor professionals voor het gebruik van chemische middelen in een kwetsbare omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op