Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • NL - Protocol declaration on glyphosate

  Rapport over de verklaring van het protocol van Nederland rondom glyfosaat. Dit rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023

  Deze rapportage van het RIVM beschrijft jaarlijks de ontwikkeling van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden, de invloed van beleidsmaatregelen en recente wetenschappelijke inzichten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie vergunde PFAS-emissies in Nederland Opname zomer 2023

  Het rapport onderzoekt welke huidige vergunningen van omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en waterschappen lozingseisen bevatten voor PFAS-stoffen naar water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch kader voor de inzet van biociden bij het voorkomen en beheersen van ongewenste organismen

  Het kader geeft sturing aan het voorkomen of beheersen van ongewenste organismen (zoals virussen, bacteriën, plaagdieren, schimmels en algen), met zo min mogelijk blootstelling van mens, dier en milieu aan schadelijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indicatoren ZZS-emissiebeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat 9 indicatoren die laten zien of het beleid voor het weren van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) uit de leefomgeving voortgang boekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versterken proces vaststellen van milieukwaliteitseisen voor lucht en water

  Het rapport bevat een advies voor het versterken van het proces voor het vaststellen van eisen en normen voor de kwaliteit van lucht en water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Policy instruments for promoting innovation to prevent or control risks of chemicals

  De studie richt zich op nieuwe of verbeterde beleidsinstrumenten voor de Nederlandse regering en de Europese Commissie (EC) voor het bevorderen van veilige chemische innovatie. Dit document is enkel beschikbaar in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Characterisation of toxic pressure of chemical pollutants in vulnerable areas

  Het rapport richt zich op een richtsnoer voor professionals voor het gebruik van chemische middelen in een kwetsbare omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning risicofactoren biocidegebruik

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent risico’s voor mens, dier en milieu bij het gebruik van biociden (bestrijdingsmiddelen). Het doet aanbevelingen voor toezicht, onderzoek en beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Basisnet Eindrapport

  Het rapport evalueert het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Basisnet). Het rapport onderzoekt of er sprake is van een duurzaam evenwicht tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid. De nadruk ligt op het Basisnet Spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op