Zoekresultaten  1-10 van de 423 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • De markt voor fosfaatrechten in 2021

  Monitoringrapport over de markt in fosfaatrechten in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Spoedadviesaanvraag nutriënten-verontreinigde gebieden

  Advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de voorlopige aanwijzing van 'met nutriënten-verontreinigde gebieden' in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water ... een verkenning

  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op verschillende plekken aangetroffen en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water: een verkenning

  Verkennende studie naar PFAS in Europese wateren en Europees drinkwater. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt, en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Innovative methods for wood protection Final report

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheden voor houtbeschermingsmethoden die weinig of geen impact hebben op het milieu en de gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Praktijkproef antifouling Bevindingen van interviews en beperkte deskstudie

  Het rapport evalueert de praktijkproef 'Field efficacy test of environmentally friendly antifouling products for pleasure boats in The Netherlands'.  De evaluatie richt zich op de vraag in hoeverre de Praktijkproef de bekendheid met en het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven voor anti-aangroeimiddelen op pleziervaartuigen heeft bevorderd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leren van innovatie: casus vervangen van chroom bij leer(looien)

  Brochure van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De brochure beschrijft ervaringen en tips bij het vervangen van gevaarlijke stoffen in de leersector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel fosfine

  Het rapport bevat een quick scan van de alternatieven voor het gebruik van het ontsmettingsmiddel fosfine in de agrarische sector (fumigatie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport onderzoekt de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bestrijdingsmiddelen. Het bespreekt daarbij het verschil in criteria voor een ZZS in industriële emissies en de criteria voor een zorgstof in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiekaart ‘Safe and Sustainable by Design’ van chemische stoffen en materialen

  Deze Informatiekaart geeft weer wat ‘Safe and Sustainable by Design’ inhoudt voor bedrijven die chemische stoffen en materialen ontwikkelen. De kaart bevat ook tips voor hoe bedrijven kunnen beginnen met ‘Safe and Sustainable by Design’. Deze kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met deskundigen van onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op