Zoekresultaten  1-10 van de 426 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Oplegbrief van de PFAS-coördinatoren

  Brief van de PFAS-coördinatoren aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW). De brief gaat over de 3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e voortgangsrapportage PFAS Zeeland van de PFAS coördinatoren

  3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland van de PFAS coördinatoren. De 2 coördinatoren rapporteren over de stand van zaken van de verschillende acties en onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consequentie-onderzoek wijziging berekeningswijze aandachtsgebieden

  Dit rapport beschrijft het consequentieonderzoek van verbetervoorstellen voor het berekenen van aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

  De tabel geeft een overzicht van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van wegen, luchtvaart, verkeersveiligheid, water, ruimtelijke ordening, biobrandstoffen, natuur en biodiversiteit en PFAS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen Een literatuurverkenning

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De literatuurverkenning richt zich op de kennis over de vorming van acrylamide onder zuurstofarme omstandigheden bij de toepassing van 'ontwaterde grond'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vanggewassen vanaf 2023

  Gewaslijst met voorgenomen vanggewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Winterteelten vanaf 2023

  Gewaslijst met voorgenomen winterteelten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Nabuurschap’ bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Deze handreiking biedt praktische mogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ‘in goed nabuurschap’ voor omwonenden, telers, gemeentelijke- en provinciale overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen high level bijeenkomst Nairobi

  Chair’s Summary of the Recommendations made by African Petroleum Ministers at the Cleaner Fuels Meeting held on 29 - 30 November 2022 at UNEP Headquarters, Nairobi Kenya

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissieberekening ZZS Luchthaven

  Notitie van TNO.  De notitie bevat berekeningen van emissies van zeer-zorgwekkende stoffen (ZZS) door de luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op