Zoekresultaten  1-10 van de 97 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Stoffenverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Antwoorden op vragen over verontreiniging met asbest, pesticiden en herbicide in Suriname

  De antwoorden op de schriftelijke kamervragen van de leden Jansen (SP), Van Tongeren (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Neppérus (VVD), Veldhoven-Van der Meer (D66), Ouwehand (PvdD) en Voordewind (ChristenUnie) over verontreiniging met asbest, pesticiden en herbiciden in Suriname. Deze vragen werden ingezonden op 22 oktober 2010 met kenmerk 2010Z15143.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij fiche 6: Mededeling EU mondiale gezondheidsstrategie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Fiche 3 - Mededeling meststoffen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 3 - Mededeling meststoffen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stappenplan mondiale voedselzekerheid

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Adema (LNV) presenteren de Tweede Kamer een stappenplan om bij te dragen aan de verbetering van de wereldwijde voedselzekerheid. Ook reageren de ministers op verschillende moties en toezeggingen over voedselzekerheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De wereldvoedselsituatie (per november 2022)

  Dit document geeft cijfers over voedselzekerheid, honger en ondervoeding in de wereld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek inzake voorbereiding stikstofdebat - Bijlage III

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten ter voorbereiding op het debat van de minister van Buitenlandse Zaken van 23 augustus 2022 over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord en over de koopkracht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek inzake voorbereiding stikstofdebat - Besluit Woo-verzoek voorbereiding Stikstofdebat ter publicatie.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten ter voorbereiding op het debat van de minister van Buitenlandse Zaken van 23 augustus 2022 over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord en over de koopkracht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek inzake voorbereiding stikstofdebat - Bijlage I en II

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten ter voorbereiding op het debat van de minister van Buitenlandse Zaken van 23 augustus 2022 over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord en over de koopkracht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek inzake voorbereiding stikstofdebat

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten ter voorbereiding op het debat van de minister van Buitenlandse Zaken van 23 augustus 2022 over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord en over de koopkracht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).