Zoekresultaten  1-10 van de 4.463 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Stoffenverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Floating degassing in the Netherlands

  Rapport van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het rapport bevat een juridische analyse over een nationaal verbod op varend ontgassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 25 en 26 januari 2023

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen Nederlandse standpunten over de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving voor gewasbescherming. Het overleg vindt plaats op 25 januari en 26 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer welke gesprekken er zijn geweest en welke correspondentie er is geweest tussen de Europese Commissie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de maanden na de vaststelling van de derogatiebeschikking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Vlootvervanging Rijksrederij Koerhuis VVD

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de zienswijze van de regering op de rechterlijke uitspraak over de legitimiteit van de provinciale  ontgassingsverboden. Hij gaat daarbij in op de verhouding tot het internationale verdragenrecht. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) had hierover vragen gesteld tijdens het Commissiedebat Maritiem van 8 december 2022. Ook bespreekt de minister de juridische analyse van de Erasmus Universiteit over een nationaal verbod op varend ontgassen. Hij stuurt de analyse mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Vlootvervanging Rijksrederij

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 7 december 2022 over de vlootvervanging van de Rijksrederij. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met aanvullende informatie over implementatie derogatiebeschikking

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met aanvullende informatie over implementatie derogatiebeschikking

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer aanvullende informatie over de implementatie van de derogatiebeschikking. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Europees Commissaris Sinkevičius over implementatie derogatiebeschikking

  Afschrift van de brief van Europees Commissaris Sinkevičius aan minister Adema (LNV) over de implementatie van de derogatiebeschikking. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op