Zoekresultaten  1-50 van de 11.669 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Europese zakenverwijder
 • 21501-31, nr. 710 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Motie; Motie van het lid Van den Berg over bij onderhandelingen over EHDS inbrengen dat er eisen worden gesteld aan het vastleggen van het loggen en de openbare rapportages daarover

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-31, nr. 712 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Motie; Motie van het lid Maeijer over zich verzetten tegen het ontwikkelen van een Europese ruimte voor het delen van gezondheidsgegevens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-31, nr. 711 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Motie; Motie van het lid Van den Berg over bij de onderhandelingen over EHDS inbrengen dat de belangen van patiënten worden meegenomen in de besluiten die de autoriteit neemt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 8 en 9 juni 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg. Daarbij informeren zij de Kamer over de Vendôme Groep en de Coalitie Europese landen tegen ondermijning. OOk reageren zij op de mededeling van de Europese Commissie (EC) over het Terugkeerbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 8 en 9 juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

  Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer  milieudoelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ 8 9 juni 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

  Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 juni 2023. Daarnaast informeren zij de Kamer over de bereikte algemene oriëntaties op de verordening gefluoreerde broeikasgassen, de verordening voor ozonlaag afbrekende stoffen, en de Europese verordeningoverbrenging afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2023

  De kwartaalrapportage bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende wetgevingstrajecten van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Europolverordening

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op Kamervragen over de Europolverordening en het handelen van Europol. Het EErste Kamerlid Van Hattem (PVV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over Europolverordening

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op Kamervragen over de Europolverordening en het handelen van Europol. Het Eerste Kamerlid Van Hattem (PVV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 19 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Amhaouch c.s. over zich in de Europese Raad aansluiten bij de oproep voor een pauze met betrekking tot de natuurherstelwet (t.v.v. 36259-9)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 20 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie (gewijzigd/nader); Nader gewijzigde motie van het lid Amhaouch c.s. over zich in de Europese Raad aansluiten bij de oproep voor een pauze met betrekking tot de natuurherstelwet (t.v.v. 36259-9)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het openbaar maken van de brief van de Europese Commissie d.d. 24 oktober 2000

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen van het lid De Boer (GroenLinks) op 11 mei 2023 medegedeeld aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de vierde top van de Raad van Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doorvertaling Europese asielregelgeving in Nederlandse asielwetgeving

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop Europese asielregelgeving is doorvertaald in Nederlandse asielwetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over BNC-fiche Europese normen zwaar vrachtvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het BNC-fiche Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. De schriftelijke vragen zijn gesteld verschillende fracties van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 3 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van de leden Sjoerdsma en Dassen over de Europese vlag in de plenaire zaal plaatsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 14 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van de leden Van der Lee en Piri over onderzoeken hoe Nederland proactief kan deelnemen aan de Europese alliantie voor batterijen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 8 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Maeijer over geen stappen zetten richting uitbreiding van de Europese Unie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 15 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over zich aansluiten bij de oproep om een pas op de plaats te maken bij de verordening natuurherstel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 2 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een plan hoe Nederland zijn representativiteit van ambtenaren in EU-instellingen kan vergroten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 9 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van de leden Amhaouch en Boswijk over zich in de Europese Raad aansluiten bij de oproep voor een pauze met betrekking tot de natuurherstelwet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 5 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Maeijer over niet meegaan in een verdere integratie richting een politieke unie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 7 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van de leden Maeijer en Wilders over geen F-16-vliegtuigen aan Oekraïne leveren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 12 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over de inkomsten voor de Russische staat verder afknijpen door nadrukkelijker te kijken naar sancties tegen de nucleaire-energiesector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verslag informele EU Gezondheidsraad 5 mei 2023

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele EU Gezondheidsraad op 5 mei 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 11 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over binnen de EU pleiten voor een Chinastrategie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 10 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Futselaar over afzien van de gekozen weg en het unanimiteitsbeginsel bepleiten binnen het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 17 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Dassen over pleiten voor het volledig afschaffen van het vetorecht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 4 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Maeijer over een Nederlands vertrek uit de Europese Unie aankondigen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 13 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over advies van de AIV over mogelijke strategieën en drukmiddelen om het dwarsliggen van Hongarije een halt toe te roepen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 16 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van de leden Dassen en Van der Lee over het spitzenkandidatensysteem voor de Europese verkiezingen van 2024 in werking laten treden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 18 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Van der Plas c.s. over een plek in de plenaire zaal voor een vlag met de beeltenissen van de twaalf provincies die deel uitmaken van Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36259, nr. 6 - Staat van de Europese Unie 2023

  Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Maeijer over ons vetorecht op het gebied van buitenlandbeleid volledig behouden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse invloed binnen Euronext

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de Nederlandse invloed binnen Euronext. De vragen zijn gesteld door het lid Nijboer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afwijking van de BTW-richtlijn door Hongarije

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) licht het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad toe, waarbij Hongarije wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 287 van de BTW-richtlijn 2006.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-02, nr. 2656 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van het lid Teunissen over in de Europese Raad tegen het EU-Nieuw-Zeelandverdrag stemmen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-02, nr. 2657 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Klink c.s. t.v.v. 21501-02-2654 over zo concreet mogelijk de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen, chips, halfgeleiders en hightechproducten met afbouwpad in kaart brengen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen klimaatpaus Timmermans

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-02, nr. 2654 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van het lid Klink c.s. over de percentages van afhankelijkheid van kritieke grondstoffen, chips, halfgeleiders en hightechproducten met afbouwpad in kaart brengen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-02, nr. 2653 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van het lid Boutkan over niet instemmen met een EU-Mercosur-verdrag waarin duurzaamheidsstandaarden niet juridisch afdwingbaar zijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-02, nr. 2652 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van het lid Boutkan over bij Frankrijk en Oostenrijk aansluiten en de Europese Commissie oproepen tot het opnemen van spiegelclausules in het EU-Mercosur-verdrag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-02, nr. 2655 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van het lid Romke de Jong c.s. over expliciet aandacht besteden aan de belemmeringen voor het mkb en hoe deze met het nieuwe beleid worden weggenomen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Italiaanse Dublinzaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over 2 uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Deze uitspraken gingen over de EU-Dublinverordening Italië bij 2 asielverzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Italiaanse Dublinzaken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda formele EU Gezondheidsraad 13 juni 2023

  Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan voor de formele EU Gezondheidsraad op 13 juni 2023 in Luxemburg. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief over afwijking van de BTW-richtlijn door Hongarije

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het wetsvoorstel wat het verkrijgen van Servisch burgerschap makkelijker zou maken voor Russen.

  Bekijk document gepubliceerd op