Zoekresultaten  1-10 van de 257 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Europese zakenverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

  Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 juni 2023. Daarnaast informeren zij de Kamer over de bereikte algemene oriëntaties op de verordening gefluoreerde broeikasgassen, de verordening voor ozonlaag afbrekende stoffen, en de Europese verordeningoverbrenging afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

  Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer  milieudoelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over BNC-fiche Europese normen zwaar vrachtvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het BNC-fiche Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. De schriftelijke vragen zijn gesteld verschillende fracties van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non-paper 'Call for ambitious EU measures to reduce and prevent microplastics pollution'

  Position paper van het kabinet aan de Europese Commissie (EC) over de verontreiniging van het milieu door microplastics. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage 1e kwartaal 2023 lopende onderhandelingen Europese voorstellen op terrein IenW

  kwartaalrapportage over lopende onderhandelingen over Europese voorstellen op het gebied van IenW. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst milieuministers 18-19 april 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer via een verslag over de informele bijeenkomst van milieuministers die plaatsvond op 18 en 19 april 2023 in Stockholm. Daarnaast biedt de staatssecretaris een kwartaalrapportage aan over lopende onderhandelingen over Europese voorstellen op het gebied van IenW, en een position paper van het kabinet aan de Europese Commissie (EC) over de verontreiniging van het milieu door microplastics. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht

  Het besluit gaat over de wijziging van enkele besluiten op het gebied van autowrakken, verpakkingen, brandstoffen, milieubeheer, verf en vernis en kwik en kwikhoudende producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over nahang ontwerp-Besluit uitvoering Markttoezichtverordening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nahang ontwerp-Besluit uitvoering Markttoezichtverordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van het besluit van 12 april 2023 tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht. Zij gaat daarbij in op de nahangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op