Zoekresultaten  1-50 van de 3.410 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Europese zakenverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail december 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust B.V. (enig aandeelhouder van ProRail B.V.) en ProRail B.V. Deze vond plaats op 22 december 2022. Het hoofdonderwerp van de vergadering was het horen van de aandeelhouder over voorgenomen wijzigingen van de reglementen. Daarnaast ging de vergadering in op de persconferentie van NS over de prestaties van NS en ProRail in 2023.

 • Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

  Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van 17 januari 2024. Ook gaan zij in op actuele onderwerpen die te maken hebben het Waddengebied. Onder meer de motie van de Tweede Kamerleden Van der Plas (BBB) en Koerhuis (VVD) over de Waddenveren en de bereikbaarheid van Ameland.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non-paper Deterioration WFD

  Non-paper van Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg voor de Europese onderhandelingen rond het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De non-paper vraagt om verduidelijking van het begrip 'achteruitgang' in de KRW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 non-papers die Nederland heeft ingediend voor de Europese onderhandelingen rond het Commissievoorstel voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. Het gaat om de Non-paper 'deterioration' en de Non-paper 'reporting progress'. Hij geeft bij beide een toelichting.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non-paper Reporting progress' WFD

  Non-paper van Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg voor de Europese onderhandelingen rond het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De non-paper vraagt om voor de rapportage over de voortgang van het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water (KRW) een 2e indicator toe te voegen naast 'one out, all out'. Dit om inzicht te geven in de daadwerkelijke voortgang van het doelbereik van de KRW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoord vraag over mogelijkheden zelfrijdende technologie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord vraag over mogelijkheden zelfrijdende technologie

  Minister Harbers (IenW) reageert op een vraag van het Eerste Kamerlid Hartog (Volt) uit het kennismakingsgesprek van de staatssecretaris van IenW met de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) op 14 november 2023. De vraag ging over de mogelijkheden van zelfrijdende technologie voor bijvoorbeeld het regionaal openbaar vervoer en daarmee voor de regionale bereikbaarheid.

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bereikbaarheidsmaatregelen compensatiepakket en spoor Zeeland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over 5e en 6e Sprinter Schiedam Centrum

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over 5e en 6e Sprinter Schiedam Centrum

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over het feit dat er sinds december 2023 minder Intercity’s stoppen op station Schiedam Centrum en de inzet van een 5e en 6e Sprinter op het traject naar Schiedam. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden Kamervragen over bereikbaarheidsmaatregelen compensatiepakket en spoor Zeeland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister De Jonge (BZK) geven antwoorden op Kamervragen over de bereikbaarheidsmaatregelen uit het compensatiepakket marinierskazerne Vlissingen en de kwaliteit van het spoorvervoer in Zeeland. Het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so resultaten onderzoek UK terminal

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over Transportraad van 4 december 2023

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen uit een schriftelijk overleg (so) in de Tweede Kamer over de Transportraad van 4 december 2023. De Eerste Kamerfractie van de BBB had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so over Transportraad van 4 december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie 2 moties over PFAS in bestrijdingsmiddelen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft haar appreciatie (oordeel) over 2 moties van het Tweede Kamerlid Kostić (PvdD). De 1e motie gaat over de uitzondering die het Europese voorstel voor een verbod op PFAS maakt voor PFAS in bestrijdingsmiddelen. De motie verzoekt de regering daartegen te pleiten. De 2e motie verzoekt de regering duidelijke etikettering verplicht te stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die PFAS bevatten.

 • Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over VGR 19 ERTMS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over VGR 19 ERTMS

  Staatssecretraris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de 19e voortgangsrapportage (VGR) van het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System). De rapportage gaat over de 1e helft van 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie 2 moties over PFAS in bestrijdingsmiddelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT oktober tot en met december 2023

  Het document bevat een overzicht van de publicaties (rapporten) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de periode oktober tot en met december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Samenvatting Staatssteuntoets HRN-concessie 2025 – 2033

  Het kabinet heeft als beleidsvoornemen om de concessie voor het hoofdrailnet (HRN) voor de periode 2025 – 2033 onderhands te gunnen aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Impuls Economen, in samenwerking met Ploum Advocaten en Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten, getoetst of de ontwerpconcessie met de daarin opgenomen business case van NS voldoet aan de staatssteunregels in de PSO-verordening en het VWEU. Andere juridische vragen komen niet aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veilig taxivervoer - Wat u als taxichauffeur moet weten

  Hoe gebruik ik de Boordcomputer Taxi (BCT)? Aan welke arbeids- en rusttijden moet ik me houden? In deze brochure leest u hoe u als taxichauffeur veilig werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen over geannoteerde agenda bijeenkomst van milieuministers 18 december 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Adema (LNV) geven antwoorden op schriftelijke vragen over de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van milieuministers van 18 december 2023. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks-PvdA en BBB hadden de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij antwoorden feitelijke vragen Wetsverslagen begrotingen IenW HXII Mobiliteitsfonds en Deltafonds 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over geannoteerde agenda bijeenkomst van milieuministers 18 december 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Mobiliteitsfonds vraag 6 en 7

  Bijlage bij de antwoorden op vraag 6 en 7 over het Mobiliteitsfonds 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden feitelijke vragen Wetsverslagen begrotingen IenW HXII Mobiliteitsfonds en Deltafonds 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Wetsverslag Begroting IenW 2024 (HXII), het Wetsverslag Begroting Mobiliteitsfonds 2024 en het Wetsverslag Begroting Deltafonds 2024.

 • Antwoorden feitelijke vragen begroting 2024 Mobiliteitsfonds

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het Wetsverslag Begroting Mobiliteitsfonds 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mobiliteit. Verduurzaming personenvervoer en reisgedrag

  Bijlage bij de antwoorden op vragen over het Wetsverslag Begroting IenW 2024 (HXII) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om personenvervoer e reisgedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so informele Milieuraad 15 en 16 januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so informele Milieuraad 15 en 16 januari 2024

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de informele Milieuraad die plaats vindt op 15 en 16 januari 2024 te Brussel, België. De Tweede Kamerfracties van VVD en BBB hadden de vragen gesteld.

 • Antwoorden vragen so over informele bijeenkomst van milieuministers 15 en16 januari 2024

  Staatssecretraris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de informele bijeenkomst van milieuministers van 15 en 16 januari in Brussel, België. De Tweede Kamerfracties van VVD en BBB hadden de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so over informele bijeenkomst van milieuministers 15 en16 januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst milieuministers januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst milieuministers januari 2024

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van milieuministers op 15 en 16 januari 2024 te Brussel, België. Op de agenda staan klimaatverandering, circulaire economie en een rechtvaardige transitie (overgang) naar koolstofarme en ecologisch duurzame economieën en samenlevingen.

 • Eindrapport evaluatie subsidieregeling OV-klantenbarometer

  Het rapport bevat de evaluatie over de doeltreffendheid van de subsidieregeling CROW OV Klantenbarometer 2018-2022. Het gaat om een subsidie die het Kennisplatform CROW in 2018 heeft ontvangen voor het uitvoeren van de OV Klantenbarometer (OVKB). Het OVKB is een grootschalig landelijk onderzoek naar de mening van reizigers in het openbaar vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervoerplan NS 2024

  Het vervoerplan beschrijft de beleidsplannen van NS in 2024 voor de concessie voor het Hoofdrailnet (HRN). Deze concessie loopt af op 1 januari 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdrapportage Internationale Benchmark NS en ProRail

  Hoofdrapportage van de Internationale Benchmark van NS en ProRail. De rapportage bevat de belangrijkste analyses uit de onderliggende benchmarkrapporten van NS en ProRail.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • International Benchmark 2017-2021

  Rapport van NS. Het rapport bevat de resultaten van de internationale benchmark van NS over de periode 2017-2021. Het rapport vergelijkt de prestaties van NS met 5 vergelijkbare Europese spoorvervoerder: DSB, Greater Anglia, NMBS, SBB en West Midlands Trains.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Vervoerplan NS 2024

  Afschrift van de aanbiedingsbrief van NS aan staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het vervoerplan 2024. De brief geeft een korte toelichting bij het vervoerplan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ambitie-neutrale omzetting bodem- en streefwaardenvan prstatie-indicatoren zitplaatskans Auditrapport

  Het auditrapport bevat een beoordeling van het voorstel van NS voor het aanpassen van de bodemwaarden en streefwaarden van prestatie-indicatoren (PI’s). Deze dienen om de zitplaatskans en het aantal drukke treinen te berekenen. NS past deze PI's aan in verband met een nieuw systeem voor het berekenen van reizigersaantallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Aanbiedingsbrief Internationale Benchmark

  Afschrift van de aanbiedingsbrief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het benchmarkrapport van ProRail en NS. De brief gaat in op de resultaten van het internationale benchmark onderzoek dat ProRail heeft uitgevoerd samen met NS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale Benchmark 2023 ProRail Toelichting bij PRIME rapportage

  Rapport van ProRail. Het rapport geeft een toelichting bij het benchmarkrapport van ProRailS over de periode 2017-2021. Deze benchmark vergelijkt de prestaties van ProRail met die van de 19 infrabeheerders die deelnemen aan het Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het vervoerplan 2024 van NS en het beheerplan 2024- 2025 van ProRail. Zij gaat daarbij in op beide plannen.

 • Beheerplan ProRail 2024-2025

  Rapport van proRail. Het rapport geeft de beheerplannen van ProRail weer voor de beheerconcessie die loopt tot 1 januari 2025. Het beheerplan beschrijft de jaren 2024 en 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2021 PRIME Benchmarking report

  Rapport van PRoRail. Het rapport bevat de resultaten van de internationale benchmark van ProRail over de periode 2017-2021. Het vergelijkt de prestaties van ProRail met die van de 19 infrabeheerders die deelnemen aan het Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME).

  Bekijk document gepubliceerd op